Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, iż grupa studentów tworząca zespół ITC-Technology w składzie: Buczek Krzysztof (Akademia Podlaska, IBS PAN), Nożykowski Paweł (Politechnika Warszawska), Pochylski Łukasz (Politechnika Warszawska), Wereszczyński Andrzej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) zwyciężając w KRAJOWYM KONKURSIE NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE - „MŁODY WYNALAZCA 2008" organizowanego przez firmę  EUROBUSINESS – HALLER pod honorowym patronatem Pani prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnili sobie możliwość prezentacji własnego projektu na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  „ BRUSSELS INNOVA" ( Brussels Eureka) - listopad 2008. Projekt „System identyfikacji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym"(HDPS) został zgłoszony do oceny przez Międzynarodowe Jury do nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej OMPI, gdzie zdobył złoty medal w kategorii Young Inventors.


Efektem pracy zespołu ITC–Technology jest produkt High Definition Positioning System (HDPS). System identyfikacji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym jest fizyczną instalacją sprzętową. W praktyce oznacza to zespół urządzeń które są instalowane w pomieszczeniach – dowolnych przestrzeniach zamkniętych. Pojęcie „obiekty" dotyczy w tym ujęciu identyfikowanych pracowników, których parametry ruchu śledzi nagrodzony system.

Innowacyjność projektu przejawia się faktem wykorzystania precyzyjnej identyfikacji i śledzenia obiektów w przestrzeniach zamkniętych. Zamierzony cel udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu wynalazku będącego w trakcie uzyskania ochrony patentowej.

Wartość dla odbiorcy projektu:

 • zwiększona wydajność i efektywność pracy dzięki analizie statystyk oraz dokładnej kontroli pracowników,
 • elastyczne sterowanie automatyką budynku, ułatwienie pracy, większy komfort,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz obiektu,
 • eliminacja urządzeń weryfikujących tożsamość,
 • dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.