Aktualności

spotkanie wdi
Na zdjęciu: reprezentanci Zarządu KNI Genbit podczas Panelu Rektorskiego w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 24-25 marca 2015 roku w Warszawie w gmachu Wydziału MINI PW (Kampus Politechniki Warszawskiej) odbyła się konferencja Warszawskie Dni Informatyki. Organizatorami byli Fundacja Academic Partners, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uczelni Technicznych, Samorządy Studentów i Koła Naukowe warszawskich uczelni.

Tak jak co roku, tak i w tym liczne grono studentów informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wzięło udział w tym wydarzeniu. Mogli oni wysłuchać sesji z zakresu informatyki i wziąć udział w warsztatach. Prezentacje dotyczyły m.in. aplikacji biznesowych, rozwoju oprogramowania, również mobilnego i WWW, zarządzania w IT, sieci i bezpieczeństwa. Warsztaty dotyczyły zarówno programowania jak i np. druku 3D.

Podczas wydarzenia odbyła się również Giełda Pracy IT. Firmy oferowały pracę, staż i praktyki. Można było wysłać własne CV i zebrać kontakty do rekruterów.

Dzień przed konferencją tj. 23 marca 2015 roku odbył się Panel Rektorski w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskutowali na nim rektorzy warszawskich uczelni, senatorowie, ludzie świata biznesu i zaproszeni goście. Główne tematy, których dotyczyły obrady to: „E-learning: ciągle jeszcze bryczka bez konia (choć z silnikiem) czy już samochód?” oraz „Polska na rozdrożu: czy naukę w obecnej strukturze zapisujemy ciągle po stronie »szanse« czy już po stronie »problem«?”.

Na Panel Rektorski zaproszonymi uczestnikami byli m.in. Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Członkowie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rektorzy warszawskich uczelni (m.in. PW, PJATK, SGGW, SGH, UW, WWSI, WAT) i Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Słuchaczami byli m.in. przedstawiciele komisji sejmowych i senackich, przedstawiciele mediów, przedstawiciele studentów uczelni wyższych, w tym przedstawiciele kół naukowych, organizacji studenckich i samorządów uczelnianych. Także Koło Naukowe Informatyków Genbit dostało zaproszenie. Reprezentowało je część Zarządu KNI Genbit oraz przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ścisłych UPH tj. Marcin Kowalczyk (przewodniczący KNI Genbit, członek WRSS WNŚ), Bartosz Talma (wiceprzewodniczący KNI Genbit), Kamil Świątek (sekretarz KNI Genbit, członek WRSS WNŚ) oraz Paulina Czubaj (członek Koła Naukowego Studentów Matematyki, sekretarz WRSS WNŚ).

Autor tekstu:
Marcin Kowalczyk

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.