Aktualności

tytulowe
20 maja w Instytucie Informatyki, z inicjatywy Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka, odbył się drugi otwarty konkurs programistyczny "kodigo 2015", pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesławy Barszczewskiej, prof UPH.

Konkurs przygotował komitet organizacyjny: dr inż. Mirosław Barański-przewodniczący, dr Andrzej Salamończyk, dr Ewa Szczepanik oraz studenci: Joanna Dańko i Maciej Piechocki. Zadania (dostępne na stronie konkursu kodigo.ii.uph.edu.pl) zostały przygotowane przez jury w składzie: dr Andrzej Salamończyk - przewodniczący, dr inż. Mirosław Barański, dr Ewa Szczepanik,  mgr Waldemar Bartyna, mgr Kamil Skarżyński.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród studentów mimo, że zaproszeni byli też uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W środę 20 maja o godz. 10.00 osiemnaście osób przystąpiło do rozwiązywania zadań.  Uczestnicy mieli o co walczyć. Atrakcyjne nagrody rzeczowe: aparat fotograficzny za zajęcie pierwszego miejsca, czytnik e-book za zajęcie drugiego miejsca i dwie książki o tematyce informatycznej: jedna za zajęcie trzeciego miejsca a druga, jako nagroda specjalna dla najlepszego ucznia (z powodu braku uczniów, książkę otrzymał laureat 4 miejsca) zostały ufundowane przez Panią Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych oraz Instytut Informatyki.  Ponadto firma ISOLUTION (http://www.isolution.pl) ufundowała trzy nagrody specjalne, a mianowicie 3 płatnestaże dla trzech najlepszych studentów kierunku informatyka.

Zwycięzcami drugiej edycji konkursu zostali:

1 miejsce -  Tomasz Czubaszek  (student 2 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
2 miejsce - Jacek Gołębiewski  (student 3 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
3 miejsce - Mateusz Dybciak (student 3 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)

Laureatom nagrody wręczyli: Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych ds. Nauki dr hab.Danuta Branowska, prof. UPH oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki dr inż. Mirosław Barański.

Gratulujemy :)

Fotogaleria

Foto: Piotr Uziak

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.