Aktualności

grafika

3 marca 2017 w sali 31 Instytutu Informatyki odbyły się warsztaty z podstaw AngularJS. Na wydarzenie przybyło 18 osób.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z AngularJS. Jest to popularny framework JavaScript do tworzenia aplikacji internetowych wykorzystywany wraz z HTML5 i CSS. Uczestnicy poznali w praktyce podstawowe zagadnienia, m.in.:

 • Co to jest AngularJS? − Przedstawienie czym jest AngularJS, w którym miejscu w aplikacjach internetowych się znajduje, jakie frameworki są dla niego konkurencją, a z jakimi zazwyczaj jest wykorzystywany. Uczestnicy zapoznali się z przykładowymi aplikacjami napisanymi w Angularze i poznali specyfikę aplikacji SPA.
 • Hello World − Uczestnicy napisali szkielet programu w AngularJS.
 • Podstawy − Najczęściej wykorzystywane elementy tego frameworka: wyrażenia, dyrektywy, binding i dwukierunkowe wiązanie danych. Uczestnicy napisali prosty kalkulator w celu zobrazowania sobie podstawowych możliwości AngularJS.
 • Kontrolery − Uczestnicy poznali (lub przypomnieli sobie) wzorzec projektowy MVC. Dowiedzieli się w praktyce, czym jest wstrzykiwanie zależności oraz $scope. Napisali małą aplikację z wykorzystaniem poznanych elementów.
 • JSON − Zapoznanie z formatem danych wykorzystywanym w JavaScript. Poznanie kolejnych dyrektyw w celu przetwarzania obiektów JSON.
 • Routing − Czyli ładowanie odpowiednich widoków w zależności od danego adresu URL. Uczestnicy poznali strukturę projektów, która jest dobrą praktyką przy budowie większych aplikacji w AngularJS.

Planowana jest kontynuacja warsztatów.

Warsztaty były poprzedzone ankietą wstępną pozwalającą dostosować program kursu do wiedzy uczestników. Po ich zakończeniu została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.

Materiały z warsztatów zostały udostępnione na stronie: http://marcinkowalczyk.pl/warsztaty/uph/angular/
Obszerniejsze podsumowanie wraz z wynikami ankiet dostępne jest na blogu.

Warsztaty poprowadził Marcin Kowalczyk, student II roku II stopnia informatyki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wsparcie organizacyjne zapewniło Koło Naukowe Programistów.

(Autor zdjęć: Piotr Graniszewski)

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.