Aktualności

tytulowe

10 maja 2017 r. w Instytucie Informatyki, z inicjatywy Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka, odbył się czwarty otwarty konkurs programistyczny "kodigo 2017", pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesławy Barszczewskiej, prof UPH.  Konkurs przygotował komitet organizacyjny: dr inż. Mirosław Barański, dr Andrzej Salamończyk, dr Waldemar Bartyna, dr Ewa Szczepanik, mgr Kamil Skarżyński oraz mgr Marcin Stępniak. Zadania (dostępne na stronie konkursu kodigo.ii.uph.edu.pl) zostały przygotowane przez jury. 


W środę 10 maja o godz. 10.00 studenci przystąpili do rozwiązywania zadań.  Uczestnicy mieli o co walczyć. Atrakcyjne nagrody rzeczowe: AMAZON KINDLE PAPERWHITE 3 za zajęcie pierwszego miejsca, Zestaw elektroniki z platformą Arduino Uno oraz Nodemcu za zajęcie drugiego miejsca i książka „Zwinne wytwarzanie oprogramowania”  za zajęcie trzeciego miejsca zostały ufundowane przez  Instytut Informatyki.  Ponadto firma ISOLUTION (www.isolution.pl) ufundowała nagrodę specjalną, płatny staż dla trzech najlepszych studentów kierunku informatyka. 

Zwycięzcami czwartej edycji konkursu zostali: 

  • 1 miejsce - Artur Kozioł (student 2 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
  • 2 miejsce - Kamil Breguła (student 2 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
  • 3 miejsce - Karol Szumski (student 1 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)


Laureatom nagrody wręczyli: Dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak oraz w imieniu firmy Isolution dr Ewa Szczepanik. 

Gratulujemy 

Fotogaleria

Foto: Piotr Uziak

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.