Aktualności

sail for teachers 01

W dniach 4-11 lipca 2018 r. odbyła się konferencja pod nazwą "SAIL for Teachers 2018". Była to tygodniowa konferencja, która co roku odbywa się na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin. Organizatorem konferencji jest BUP Centre for Finland at Åbo Akademi University and the Baltic University Programme secretariat at Uppsala University. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny jest członkiem BUP od 2016 r., dzięki czemu pracownicy i studenci naszej uczelni mają możliwość bezpłatnego uczestniczenia we wszelkich tego typu inicjatywach.

W tym roku rejs odbył się na trasie z Gothenburg (Szwecja) do Sunderland (UK). W konferencji wzięło udział 33 uczestników z 8 krajów, w tym 18 z Polski, a wśród nich znaleźli się pracownicy naszej uczelni: dr Dariusz Mikułowski i dr Marek Pilski z Instytutu Informatyki Wydziału Nauk Ścisłych. Zgodnie z celem konferencji nauczyciele z różnych krajów, kultur, uniwersytetów i dyscyplin spotykają się i wymieniają wiedzą, dzielą się doświadczeniami, uczą się i nauczają innych, rozwijają swoje kompetencje, nawiązują kontakty, które służą przyszłej współpracy pomiędzy ośrodkami. W trakcie konferencji odbyło się dziewięć sesji plenarnych oraz przygotowano i przeprowadzono pięć tematycznych warsztatów. W tym roku przewodnim wątkiem konferencji były zagadnienia zrównoważonego rozwoju państw leżących w obszarze Morza Bałtyckiego. Warto zauważyć, że wszyscy uczestnicy konferencji stanowili również załogę żaglowca i pełnili na nim służbę wyznaczoną przez czterogodzinne wachty zmieniające się cyklicznie w ciągu całej doby. W trakcie konferencji uczestnicy przepłynęli żaglowcem 676 mil morskich w tym 21 godzin przy wietrze przekraczającym 6 stopni w skali Beauforta.

Kolejne takie rejsy już w przyszłym roku. Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów UPH do spróbowania swoich sił. Szczegóły w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Strona internetowa konferencji:

https://www.balticuniv.uu.se/education/sail/sail-for-teachers/call-for-teachers-to-sail-for-teachers-2018/

Foto: Marek Pilski, Piotr Karp, Monika Johansson.

Fotogaleria


Dlaczego warto studiować informatykę?

box 4

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

box 1

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

box 2

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.

Oferta dla biznesu

box 5

Instytut Informatyki posiada wykwalifikowaną kadrę doświadczonych pracowników, którzy realizują projekty zarówno badawczo-rozwojowe, ale również prace z zakresu projektowania, programowania i wdrażania rozwiązań informatycznych. Prowadzona jest aktywna współpraca z przemysłem w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii. Zapraszamy do nawiązania współpracy, oferujemy dogodne warunki i terminową realizację zadań.

Obszary działalności badawczo-rozwojowej Instytutu Informatyki UPH w Siedlcach:

 1. Integracja algorytmów sztucznej inteligencji (algorytmy ewolucyjne, konwolucyjne sieci neuronowe, uczenie maszynowe, automaty komórkowe) w rozwiązaniach informatycznych.
 2. Projektowanie i wdrażanie zaawansowanych systemów informatycznych opartych na algorytmach rozpoznawania obrazu (w tym systemy OCR, OMR), klasyfikacji obrazów, detekcji obiektów, cyfrowego przetwarzania obrazów, eksploracja danych.
 3. Optymalizacja zadań złożonych obliczeniowo i ich zrównoleglanie w oparciu o systemy chmurowe oraz procesory graficzne.
 4. Zastosowanie algorytmów planowania (przybliżonych oraz dokładnych) w procesach decyzyjnych wielokryterialnych (w tym problemach NP-trudnych).
 5. Wdrażanie systemów bezpieczeństwa komputerowego, działania audytowe w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, implementacja rozwiązań sztucznej inteligencji w istniejących zabezpieczeniach.
 6. Programowanie autonomicznych robotów działających w środowiskach zamkniętych.
 7. Zastosowanie programowalnych układów FPGA w procesach sztucznej inteligencji.
 8. Inżynieria oprogramowania, rozwój oprogramowania.
 9. Symulacja komputerowa, modelowanie matematyczne.