Aktualności

kodigo 2019 01

3 kwietnia 2019 r. w Instytucie Informatyki, z inicjatywy Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka, odbył się otwarty konkurs programistyczny "Kodigo 2019", pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesławy Barszczewskiej, prof. uczelni. 

W konkursie brało udział 15 uczestników,  10 studentów kierunku Informatyka oraz 5 uczniów szkół średnich.

Uczestnicy konkursu walczyli o atrakcyjne nagrody rzeczowe: czytnik Kindle Paperwhite 3 za zajęcie pierwszego miejsca został ufundowany za przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych. Nagrody książkowe „Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki” i „Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów” za zajęcie drugiego miejsca i  trzeciego miejsca oraz „Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty” jako wyróżnienie dla najlepszego ucznia zostały ufundowane przez Instytut Informatyki.  

Konkurs przygotował komitet organizacyjny: dr Andrzej Salamończyk – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr inż. Mirosław Barański, mgr Jarosław Bartyna, dr Waldemar Bartyna, mgr inż. Monika Berendt-Marchel, mgr inż. Kamil Skarżyński, dr Marcin Stępniak oraz dr Ewa Szczepanik. Zadania (dostępne na stronie konkursu kodigo.ii.uph.edu.pl) zostały przygotowane i ocenione przez Jury pod przewodnictwem dr. Waldemara Bartyny.

 
Zwycięzcami konkursu Kodigo 2019 zostali:

1 miejsce - Karol Szumski  (student 3 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
2 miejsce – Hubert Zabłocki (student 2 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
3 miejsce – Sebastian Domijański  (student 1 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
Wyróżnienie – Michał Siedlanowski (II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach)

Gratulujemy laureatom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu programistycznego Kodigo.

Andrzej Salamończyk

Fotogaleria

Foto: Piotr Uziak

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.