Aktualności

baner rekrutacja zimowa 2019 ii

Rejestracja elektroniczna w IRK:


studia stacjonarne: 15.01. – 16.02.2021 r. do godz. 16.00
studia niestacjonarne: 15.01.- 01.03.2021 r. do godz. 16.00

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

(Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty w godz. 9-13)


studia stacjonarne: 08 – 16.02.2021 r.
studia niestacjonarne: 08.02. - 01.03.2021 r. 

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:


studia stacjonarne: 16.02.2021 r.
studia niestacjonarne: 01.03.2021 r.


Ogłoszenie wyników:


studia stacjonarne: 19.02.2021 r. godz. 14.00
studia niestacjonarne: 04.03.2021 r. godz. 14.00

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://irk.uph.edu.pl/pl/home/R_2020-2021_ZIMA/

 

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.