Aktualności

Na zdjęciu dr Dariusz Mikułowski prezentuje platformę EuroMath. W tle widoczny slajd z prezentacją.

W dniu 16 września 2022 r. pracownicy Instytutu Informatyki dr Dariusz Mikułowski i dr Andrzej Salamończyk prezentowali uruchomioną ponownie platformę do nauczania matematyki EuroMath podczas REHA FOR THE BLIND IN POLAND (2022). REHA for the Blind (www.szansadlaniewidomych.org/index.php/xx-edycja-reha-for-the-blind-in-poland-2022) to największe w Polsce wydarzenie promujące różne rozwiązania wspierające naukę i pracę osób niewidomych i słabowidzących. Zostało ono zorganizowane już po raz 20. przez fundację Szansa dla Niewidomych. Ta trwająca 4 dni impreza odbyła się w Centrum Nauki Kopernika w
Warszawie i miała formę wystawy wraz z połączoną z nią konferencją i innymi wydarzeniami takimi jak koncert muzyczny czy wyścig na tandemach. Nasi pracownicy zaprezentowali referat pt. "Matematyka dla wszystkich - Uniwersalna platforma Euromath do nauczania matematyki niewidomych uczniów przez widzących nauczycieli". Wystąpienie spotkało się z dobrym przyjęciem wzbudzając zainteresowanie wśród uczestników konferencji.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.