Aktualności

Na zdjęciu zwycięzcy konkursu Kodigo 2022
Dnia 14 grudnia w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych miała miejsce kolejna edycja konkursu programistycznego Kodigo. W tym roku mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą uczestników i zapełnionymi miejscami w dwóch salach (30 osób zapisanych , 4 niestety nie dotarły). Do takiego zainteresowania konkursem na pewno przyczyniły się atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów – firmy: GR8SOft, Red Ocean i Cered. Bardzo gorąco im dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Po trzech godzinach wytężonej pracy szarych komórek i palców u kończyn górnych uczestników oraz dwóch godzinach dokładnego sprawdzania rozwiązań, jury wyłoniło zwycięzców konkursu. Są nimi (pierwszych sześć nagrodzonych miejsc):
1. Patyk Przybysz (Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie)
2. Marcin Szopa (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie)
3. Kacper Królak (Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim)
4. Artur Bochenek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
5. Marcin Małecki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
6. Maria Blim (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)


Wszystkim gorąco gratulujemy!


Patryk Przybysz zgarnął dwa zestawy nagród: za zajęcie I miejsca i dla Najlepszego Ucznia. Jego rodzice już nie muszą się martwić o prezenty pod choinkę, bo sam sobie zapewnił 😊 Laureaci trzech pierwszych miejsc rozwiązali wszystkie zadania, decydował czas ich wysłania, czuć było te emocje w powietrzu. Troje najlepszych studentów wygrało płatne wakacyjne staże w firmie GR8SOFT, a wszyscy uczestnicy otrzymali torby pełne upominków.


W konkursie wzięli również udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach. Szczególnie cieszymy się faktem, że do konkursu zgłosiły się również osoby pierwszych i drugich klas. Mimo, że dopiero rozpoczynają swoją programistyczną karierę, nie bały się spróbować tego nowego doświadczenia, poznały format konkursu i poczuły jego klimat. Za parę lat one tu będą wygrywać.


W imieniu organizatorów konkursu dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, wspaniałą atmosferę przyjacielskiej rywalizacji i możliwość poznania tylu młodych zdolnych ludzi. Zapraszam serdecznie na kolejne edycje i nowe wyzwania programistyczne.


Dziękuję także studentom III roku Informatyki, Dominikowi i Jakubowi Filipczukom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Nagrody rzeczowe laureatom konkursu wręczali: Mariusz Pieniak (prezes firmy GR8SOFT), Radosław Marlęga (prezes firmy Red Ocean) oraz Artur Niewiadomski (Dyrektor Instytutu Informatyki UPH w Siedlcach). Komitet organizacyjny konkursu: dr Marcin Stępniak, dr Waldemar Bartyna, mgr inż. Monika Berendt-Marchel, dr Artur Niewiadomski, dr Mirosław Barański.

 

Galeria zdjęć dostępna jest na naszym profilu Facebook.

Ogłoszenia


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.