Aktualności

{boxplus href=|images/ii_2009/igk_2009/igk_2009.jpg| title=|VI Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
W dniach 20-22 marca 2009 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych. Konferencja została zorganizowana przez koło naukowe informatyków Genbit działające przy Instytucie Informatyki AP. Na otwarcie przybyli Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych AP prof. dr hab. Iwona Szamrej-Foryś, opiekun koła naukowego Genbit dr Jerzy Tchórzewski oraz zastępca dyrektora Instytutu Informatyki mgr Stefan Skulimowski.

Mamy przyjemność poinformować, iż grupa studentów tworząca zespół ITC-Technology w składzie: Buczek Krzysztof (Akademia Podlaska, IBS PAN), Nożykowski Paweł (Politechnika Warszawska), Pochylski Łukasz (Politechnika Warszawska), Wereszczyński Andrzej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) zwyciężając w KRAJOWYM KONKURSIE NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE - „MŁODY WYNALAZCA 2008" organizowanego przez firmę  EUROBUSINESS – HALLER pod honorowym patronatem Pani prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnili sobie możliwość prezentacji własnego projektu na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  „ BRUSSELS INNOVA" ( Brussels Eureka) - listopad 2008. Projekt „System identyfikacji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym"(HDPS) został zgłoszony do oceny przez Międzynarodowe Jury do nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej OMPI, gdzie zdobył złoty medal w kategorii Young Inventors.

{boxplus href=|images/ii_2008/inauguracja_ii_2008/inauguracja_ii_2008_01.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
W dniu 8 października 2008 roku w Instytucie Informatyki Akademii Podlaskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09. W uroczystości wzięli udział prof. dr hab. Iwona Szamrej-Foryś - Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, prof. dr hab. Andrzej Barczak - dyrektor Instytutu Informatyki, dr Agnieszka Gil-Świderska i dr Jacek Florek - Prodziekani Wydziału Nauk Ścisłych oraz studenci I roku studiów inżynierskich naszego kierunku. Ważną chwilą dla studentów było uroczyste wręczenie im indeksów przez Panią Dziekan. Głos zabrał również prof. dr hab. Andrzej Barczak, który przekazał najważniejsze informacje o działalności Instytutu. Na zakończenie życzył wszystkim zebranym, aby nowy rok akademicki był dla wszystkich udany, a studentom przyniósł same dobre wrażenia podczas studiowania w murach Uczelni.

universita_sannio
Na początku października 2008 roku kolejnych czterech studentów (II roku studiów magisterskich) kierunku Informatyka (Małgorzata Jarosz, Łukasz Hordejuk, Wojciech Czupryn oraz Mariusz Jaśkowski) rozpoczęli studia za granicą w ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus. Będą studiować w Universita degli Studi del Sannio w Benevento we Włoszech. Jest to już kolejny wyjazd naszych studentów do tej uczelni. Warto też dodać, że wyjazdy stypendialne cieszą się wśród studentów naszego kierunku dużym zainteresowaniem. Więcej o wyjazdach LLP/Erasmus na stronie Akademii Podlaskiej.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.