Aktualności

uml_07Z przyjemnością przedstawiamy najnowszą pozycję wydawniczą Wydawnictwa Naukowego PWN - "Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1". Współautorem książki jest pracownik Instytutu Informatyki mgr Michał Wolski. Książka przedstawia sposób modelowania systemów informacyjnych z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka UML 2.1. Czytelnik znajdzie w niej współczesne spojrzenie na modelowanie i projektowanie systemów informatycznych w ujęciu obiektowym zilustrowane praktycznymi przykładami wykorzystania języka UML w różnorodnych obszarach.Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://ksiegarnia.pwn.pl/6633_pozycja.html.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem semestru zimowegoDziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr Jacek Florek przypomina, iż od października 2006 roku obowiązuje zmieniony „Regulamin studiów” (jest on do wglądu na stronie internetowej Akademii Podlaskiej), skutkujący między innymi istotnymi zmianami dotyczącymi zaliczania semestru. Więcej informacji w załączniku.

{boxplus href=|images/ii_2007/atpn/atpn_2007.jpg| title=|Konferencja ATPN 2007|}{/boxplus}
W dniach od 25 do 29 czerwca 2007 roku odbyła sięzorganizowana przez Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej Międzynarodowa Konferencja Teorii i Zastosowań Sieci Petriego ATPN 2007. Cykliczna impreza, odbywająca się w różnych częściach świata (m.in. USA, Australia, Włochy, Niemcy), w Polsce zorganizowana była po raz pierwszy. W dniach 25 i 26 czerwca odbywały się warsztaty poświęcone zastosowaniom sieci Petriego, natomiast przez następne trzy dni uczestnicy brali udział w konferencji.

Z przyjemnością przedstawiamy dwie najnowsze pozycje wydawnicze Akademii Podlaskiej - "Bazy Danych" oraz "Projektowanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych Zarządzania". Autorami obu książek są pracownicy naukowi Instytutu Informatyki: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak (dyrektor Instytutu), dr Jacek Florek i dr Tadeusz Sydoruk.

ksiazka_1 ksiazka_2


Zachęcamy do zapoznania się z treściami prezentowanymi w tych wydawnictwach.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.