Aktualności

{boxplus href=|images/ii_2008/drzwi_otwarte/drzwi_otwarte_2008.jpg| title=|Drzwi Otwarte 2008|}{/boxplus}
5 kwietnia 2008 roku w budynku przy ul. 3 Maja 54 odbyły się "Drzwi Otwarte" naszej uczelni. Jak co roku nasz instytut prezentował osiągnięcia swoich studentów. Można było poznać ofertę edukacyjną, porozmawiać ze studentami oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a także dowiedzieć się jak się u nas studiuje.

plakat_igk08Zakończyła się konferencja Inżynierii Gier Komputerowych (4-6 kwietnia 2008 roku) organizowana przez koło naukowe informatyków Genbit. Podczas dwóch dni prezentowane były referaty uczestników konferencji spośród których pod koniec drugiego dnia konferencji został wybrany najlepszy referat konferencji. W tym roku gościliśmy jednego z twórców gry Wiedźmin, który przedstawił kulisy powstawania tej gry. W ostatnim dniu konferencji odbył się konkurs Compo na którym pięć czteroosobowych zespołów tworzyło grę komputerową o zadanej tematyce. Więcej na stronie WWW konferencji.

Uwaga! Studenci zainteresowani wyjazdami stypendialnymi na studia zagraniczne (Irlandia, Włochy, Niemcy, Słowacja) w roku akademickim 2008/2009 w ramach programu LLP/Erasmus proszę o kontakt z dr Anną Wawrzyńczak-Szaban. Wszelkie informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Akademii Podlaskiej.

{boxplus href=|images/ii_2008/stypendysci/stypendysci_2008.jpg| title=|Studenci Informatyki stypendystami Ministra!|}{/boxplus}
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2007/2008.  Wśród ponad 1050 stypendystów z całej Polski znalazło się pięcioro studentów Akademii Podlaskiej, w tym dwoje studentów Informatyki: Sławomir Drużba i Damian Kopeć. W dniu 19 lutego 2008 roku JM Rektor Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Edward Pawłowski wraz z Prorektorem dr Ryszardem Drobą uroczyście wręczyli studentom pisma z ministerstwa informujące o tym wyróżnieniu. Już od kilku lat wśród wyróżnianych studentów naszej uczelni w przeważającej części są to studenci kierunku Informatyka - nie bez powodu - aktywnie uczestniczą w kołach naukowych, są organizatorami corocznej konferencji IGK, a także uczestniczą w programie wymiany studentów Socrates Erasmus. Nagrodzonym studentom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Ogłoszenia


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.