Aktualności

{boxplus href=|images/ii_2006/inauguracja/inauguracja.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2006/2007|}{/boxplus}
W dniu 3 października 2006 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Po mszy św. w Katedrze Siedleckiej, pracownicy i studenci uczelni spotkali się w Hali Sportowej Akademii Podlaskiej przy ul. 3 Maja 54.

{boxplus href=|images/ii_2006/ai_21/ai_21.jpg| title=|Międzynarodowa Konferencja Sztucznej Inteligencji AI-21|}{/boxplus}
W dniach 21 i 22 września 2006 roku w Akademii Podlaskiej w Siedlcach odbyła się 21. Konferencja Sztucznej Inteligencji AI-21 2006. Dwudniowe spotkanie poświęcone było nowym trendom w dziedzinie sztucznej inteligencji, które przybliżali prelegenci z kraju i zagranicy. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie konferencji www.ai.ap.siedlce.pl

{boxplus href=|images/ii_2006/igk_2006/igk_2006.jpg| title=|Sukces III Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych IGK 2006|}{/boxplus}
Mamy już za sobą III Ogólnopolską Konferencję Inżynierii Gier Komputerowych IGK 2006. Spotkanie odbyło się w dniach 19-21 maja 2006 roku, a wzięło w nim udział ponad 60 uczestników z całego kraju. Na zaproszenie organizatorów do Siedlec przyjechał m.in. prof. Marek Hołyński, jeden z najwybitniejszych grafików komputerowych na świecie. Relacja z konferencji na stronie igk.ap.siedlce.pl.

labor_grafikaW Zakładzie Grafiki Komputerowej oddano do użytku Laboratorium Widzenia Maszynowego, wyposażone m.in. w głowicę wizualną z optyką okólną. W ten sposób powstała możliwość intensyfikacji badań naukowych w zakresie maszynowej identyfikacji wizualnej obiektów (więcej informacji można znaleźć na witrynie Virtual Computer Vision Center-one (VCVC-one)).

Ogłoszenia


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.