Aktualności

tytulowe

Od marca 2014 roku Koło Naukowe Informatyków Genbit organizuje pomoc dla wszystkich studentów Instytutu Informatyki z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia. Od października tego roku dołączyło także Koło Naukowe Studentów Matematyki oferujące pomoc z Analizy Matematycznej. W zależności od woli uczestników, spotkania odbywają się w formie:

  • ćwiczeń laboratoryjnych, gdzie uczestnicy rozwiązują zadania praktyczne, przygotowane oraz szczegółowo omówione przez osobę prowadzącą,
  • wykładów, na których omawiane są zagadnienia teoretyczne z zakresu danego przedmiotu.

igk 2014 01

W dniu 11 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, Wydziale Nauk Ścisłych znajdującym się przy ulicy 3 Maja 54 odbyła się coroczna, XI Ogólnopolska Konferencja Gier Komputerowych (w skrócie IGK). Organizatorami tego przedsięwzięcia byli studenci siedleckiej uczelni, należący do Koła Naukowego Informatyków Genbit wraz z udziałem Studentów Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów. Oficjalnym sponsorem XI edycji IGK była firma zajmująca się produkcją sprzętu sieciowego – firma TP-LINK. Całość była nagłośniona medialnie między innymi przez: Kuryer Uniwersytecki, TV Wschód, Giełda Eventów, Tygodnik Siedlecki, Kampus 97,1 fm, Podaj Dalej!, Gamezilla.pl, GeekClub.pl, inżynierka.pl, WEBNews, Crossweb.pl, TVPW, Warszatat.GD. Tematyka konferencji związana jest głównie z grami komputerowymi i ich tworzeniem.

dzien otwarty 2014 01 tytulowa

W czwartek, 13 marca 2014 r. nasz Instytut brał udział w Dniu Otwartym organizowanym przez naszą Uczelnię. Studenci kierunku Informatyka: Magdalena Maciąg (I rok, II stopnia studiów stacjonarnych), Sebastian Palenciuk (I rok, II stopnia studiów stacjonarnych) oraz Patryk Kobus (III rok, I stopnia studiów stacjonarnych) przedstawili młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych informacje o studiowaniu na naszym kierunku. Oprócz tego zwiedzający mogli zobaczyć pokazy wykonane przez pracowników Instytutu Informatyki.

obrony 2014

Z przyjemnością informujemy, że studenci IV roku I stopnia studiów kierunku Informatyka przystąpili do egzaminu dyplomowego. Każdy student musiał przedstawić pracę dyplomową (inżynierską) oraz zdać egzamin dyplomowy. Prace były prowadzone pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Informatyki. Do egzaminu przystąpiło i obroniło pracę ok. 45 osób, a duża część (ok. 40 osób) kontynuuje obecnie naukę w naszym instytucie na studiach II stopnia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że studenci kierunku Informatyka naszego instytutu znajdują pracę w zawodzie już w trakcie studiów, albo w bardzo krótkim czasie po zakończeniu studiów. Obecnie poszukiwani są specjaliści w zakresie informatyki: projektowania baz danych, projektowania systemów informatycznych, sieci komputerowych. Nasze studia są doskonałym przykładem, że prowadzone specjalności dają naszym absolwentom duże możliwości na rynku pracy.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.