Aktualności

{boxplus href=|images/ii_2011/inauguracja/inauguracja_01.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego|}{/boxplus}
W dniu 10 października 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na kierunku informatyka. W spotkaniu wzięli udział prof. dr hab. Iwona Szamrej-Foryś - Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, dr Jacek Florek - Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych, dr Mirosław Barański - zastępca dyrektora Instytutu Informatyki oraz studenci I roku studiów I stopnia naszego kierunku i opiekun roku dr Artur Niewiadomski.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałami nr 697/2010 i 336/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na kierunku INFORMATYKA na poziomie studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wydało ocenę POZYTYWNĄ.

{boxplus href=|images/ii_2011/uchwala_akredytacja/uchwala_akredytacja_2011.jpg| title=|Uchwała PKA|}{/boxplus}

Kliknij, aby powiększyć decyzję.

{boxplus href=|images/ii_2011/wernisaz_piktorialnie/wernisaz_piktorialnie_01.jpg| title=|Otwarcie wystawy fotografii Janusza Chojnackiego i Cezarego Mikosa - Piktorialnie|}{/boxplus}
W dniu 1 czerwca 2011 roku o godz. 15.00 odbyło się otwarcie wystawy fotografii Janusza Chojnackiego i Cezarego Mikosa "Piktorialnie". Wystawę otworzył Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki dr Mirosław Barański. Otwarciu wystawy towarzyszyła interesująca prezentacja multimedialna. Fotografie można oglądać w Akademickiej Galerii Fotografii działającej przy Instytucie Informatyki, ul. Sienkiewicza 51. Wystawę można zwiedzać do 20 października 2011 roku.

{boxplus href=|images/ii_2011/igk_2011/igk_2011_01.jpg| title=|VIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}


W dniach 25-27 marca 2011 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych zorganizowana przez Koło Naukowe Informatyków Genbit działające przy Instytucie Informatyki. Konferencja corocznie skupia zarówno entuzjastów projektowania i programowania gier jak również twórców komercyjnych produkcji. W tym roku gościliśmy ponad 80 uczestników z całego kraju.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.