Aktualności

min_siZ przyjemnością informujemy naszych Autorów, jak i osoby zainteresowane publikacją własnych naukowych dociekań, że Studia Informatica z dniem 23 listopada 2007 r. została przez MNiSzW zaliczona do zbioru czasopism punktowanych (4 pkt). Zapraszamy do publikowania artykułów na łamach Studia Informatica!

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Stanisław Ostrowski wręczył indeksy studentom I roku kierunku Informatyka.

W październiku 2007 roku Instytut Informatyki otrzymał dodatkowe pomieszczenia w budynku Akademii Podlaskiej mieszczącym się przy ulicy 3 Maja. W nowych pomieszczeniach pracuje Dyrekcja wraz z Sekretariatem (p. 233) oraz pracownicy Katedry Projektowania i Modelowania Systemów Informatycznych, a także Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnej. O nowe pracownie i sale wykładowe powiększyła się także baza dydaktyczna Instytutu.

 Informujemy, że w roku akademickim 2007/08 przyjęto na studia kierunku Informatyka następującą liczbę studentów:

 • na studia inżynierskie stacjonarne - 94 osoby,
 • na studia inżynierskie niestacjonarne - 44 osoby,
 • na studia magisterskie uzup. stacjonarne - 40 osób,
 • na studia magisterskie uzup. niestacjonarne - 30 osób.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.