Aktualności

Informujemy, że od 1 października 2007 roku obowiązuje nowy regulamin studiów w Akademii Podlaskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW Akademii Podlaskiej.

{boxplus href=|images/ii_2007/konferencja_ai/konferencja_ai.jpg| title=|Międzynarodowa Konferencja Sztucznej Inteligencji AI-22|}{/boxplus}
W dniach 20 i 21 września 2007 roku odbyła się 22 konferencja z cyklu Sztuczna Inteligencja AI-22. Przez dwa dni prezentowane były najnowsze wyniki badań z dziedziny sztucznej inteligencji. Jak co roku przybyli goście zarówno z kraju jak i z zagranicy. Prezentacje dotyczyły wielu aspektów nauki w których zastosowanie mają metody sztucznej inteligencji. Organizatorem konferencji był Instytut Informatyki AP, Instytut Podstaw Informatyki PAN oraz WAT. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie konferencji www.ai.ap.siedlce.pl.

uml_07Z przyjemnością przedstawiamy najnowszą pozycję wydawniczą Wydawnictwa Naukowego PWN - "Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1". Współautorem książki jest pracownik Instytutu Informatyki mgr Michał Wolski. Książka przedstawia sposób modelowania systemów informacyjnych z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka UML 2.1. Czytelnik znajdzie w niej współczesne spojrzenie na modelowanie i projektowanie systemów informatycznych w ujęciu obiektowym zilustrowane praktycznymi przykładami wykorzystania języka UML w różnorodnych obszarach.Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://ksiegarnia.pwn.pl/6633_pozycja.html.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem semestru zimowegoDziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr Jacek Florek przypomina, iż od października 2006 roku obowiązuje zmieniony „Regulamin studiów” (jest on do wglądu na stronie internetowej Akademii Podlaskiej), skutkujący między innymi istotnymi zmianami dotyczącymi zaliczania semestru. Więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.