1. Zespół Baz Danych i Systemów Informatycznych 

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak - przewodniczący
 • dr hab. Krzysztof Szkatuła
 • dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski
 • dr hab. Przemysław Simiński
 • dr Anna Kołkowicz
 • dr Marek Pilski
 • dr Agnieszka Skulimowska
 • mgr Zbigniew Młynarski
 • mgr Monika Berendt-Marchel
 • mgr Michał Kański

 

2. Zespół Języków i Technologii Programowania

 • dr Artur Niewiadomski - przewodniczący
 • dr inż. Mirosław Barański
 • dr Waldemar Bartyna
 • dr Dariusz Mikułowski
 • dr Andrzej Salamończyk
 • dr Jarosław Skaruz
 • mgr Wojciech Nabiałek

 

3. Zespół Technologii Mobilnych i Sieciowych

 • dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - przewodniczący
 • dr Piotr Świtalski
 • dr Marcin Stępniak
 • dr Grzegorz Terlikowski
 • dr Mirosław Szaban
 • mgr Kamil Skarżyński 

 

4. Laboratorium Tyfloinformatyki

 • dr Dariusz Mikułowski - przewodniczący
 • dr Waldemar Bartyna
 • mgr Kamil Skarżyński