Monographs of employees of the Institute of Computer Science
CoverBibliography
Okładka: Projektowanie i implementacja bazy dokumentów

Barczak A., Barczak M., Projektowanie i implementacja bazy dokumentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2020

Zamów on-line

Okładka: Technologia informacyjna: Excel 2013

Skulimowska A.: Technologia informacyjna: Excel 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017

Zamów on-line

Okładka: Technologia informacyjna: Word 2007

Skulimowska A.: Technologia informacyjna: Word 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013

Zamów on-line

Okładka: Podstawy programowania w języku Java

Barański M., Barczak A., Mamcarz K.: Podstawy programowania w języku Java, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013

Okładka: Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Mikułowski D., Pilski M., Stępniak M., Kulma P., Ryżko A.: Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013
Okładka: Elektroniczne Rynki Usług. Technologie i ich realizacje Ambroszkiewicz S., Barański M., Bartyna W., Faderewski M., Mikułowski D., Pilski M., Terlikowski G.: Elektroniczne Rynki Usług. Technologie i ich realizacje, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011

Książka jest poświęcona ważnemu aspektowi elektronicznej gospodarki jakim są rynki usług. Elektroniczne rynki usług nie są tak dobrze rozwinięte jak rynki towarów. Usługi (w przeciwieństwie do towarów) trudniej jest skategoryzować i zestandaryzować ich opis oraz jakość wykonania. Dodatkowo wymagana jest automatyzacja procesów związanych z publikacją usług oraz usługodawców, ich wyszukiwaniem oraz korzystaniem z nich przez usługobiorców. Do takiej automatyzacji potrzebne są znacznie bardziej zaawansowane technologie niż proste klasyfikacje standardowych towarów i obsługa zamówień, jak to ma miejsce w sklepach internetowych czy aukcjach internetowych. Obecnie elektroniczne rynki usług ograniczają się zazwyczaj do prostych dedykowanych usług świadczonych na masową skalę, jak np. tłumaczenie tekstów.
Okładka: Praktyczny kurs programowania w językach asemblerów Timofiejew A.: Praktyczny kurs programowania w językach asemblerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012

Zamów on-line
Okładka: Analiza statystyczna procesów losowych Trusz M., Arcimowicz I.: Analiza statystyczna procesów losowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2010


Okładka: Podstawy multimedialnych systemów baz danych Barczak A., Wiśniewski A.: Podstawy multimedialnych systemów baz danych, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009

Zamów on-line
Okładka: Wbudowane systemy mikroprocesorowe Timofiejew A.: Wbudowane systemy mikroprocesorowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012
Okładka: Podstawy telekomunikacji dla informatyków Barczak A., Sydoruk T., Florek J.: Podstawy telekomunikacji dla informatyków, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010

Tematem przewodnim monografii jest telekomunikacja, omawiana tak by pokazać związki, spójność i konsolidację z informatyką. Obie te dziedziny rozwijające się początkowo oddzielnie, w kolejnych dziesięcioleciach przenikały się wzajemnie, a w obecnej chwili następuje wieloaspektowe łączenie się ich obu.
Okładka: XML w programowaniu aplikacji internetowych Mikułowski D.: XML w programowaniu aplikacji internetowych, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009

Książka wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z budową i wykorzystaniem języka XML, a także w technologie umożliwiające programowanie usług webowych wykorzystujących ten język.

Zamów on-line
Okładka: Aspekty obiektowości w obiektowo-relacyjnym systemie Oracle 9i/10g Wiśniewski A.: Aspekty obiektowości w obiektowo-relacyjnym systemie Oracle 9i/10g, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007

Problematyka poruszana w opracowaniu mieści się w dziedzinie baz danych oraz koncepcjach programowania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów informatyki.

Zamów on-line
Okładka: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Książka przedstawia sposób modelowania systemów informacyjnych z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka UML 2.1. Czytelnik znajdzie w niej współczesne spojrzenie na modelowanie i projektowanie systemów informatycznych w ujęciu obiektowym zilustrowane praktycznymi przykładami wykorzystania języka UML w różnorodnych obszarach.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://ksiegarnia.pwn.pl/6633_pozycja.html
Okładka: Bazy danych Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Bazy danych. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006
Okładka: Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006
Okładka: Algorytmy i struktury danych w językach programowania Timofiejew A.: Algorytmy i struktury danych w językach programowania. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006

W podręczniku omawiane są podstawowe algorytmy i struktury danych, wykorzystywane w programowaniu. Autor wprowadza i porównuje algorytmy komputerowe, omawia podstawowe struktury danych, opisuje metody prezentacji danych z uwzględnieniem zbiorów, grafów, drzew i sieci. Analizuje podstawowe algorytmy kombinatoryczne.

Zamów on-line
Okładka: Zdalna edukacja. Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Zdalna edukacja. Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2006

Systemy kształcenia na odległość wykorzystujące technologie internetowe są stosunkowo młodą dziedziną zastosowań informatyki, a wiedza na ten temat jest rozproszona i trudno dostępna. Zapotrzebowanie zaś na tę wiedzę ciągle wzrasta, bowiem ponad wszelką wątpliwość została udowodniona potrzeba istnienia i dość szybkiego rozwoju zdalnej edukacji przy wykorzystaniu technologii internetowych. (...) Systemy zdalnej edukacji posiadają pewną, zwykle pomijaną lub niezauważaną właściwość: znacznie łatwiej niż systemy tradycyjne mogą być wykorzystane do edukacji niepełnosprawnych.
Okładka: Elektroniczne techniki cyfrowe Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Elektroniczne techniki cyfrowe, Wydawnictwo Vizja Press&Sp. z o.o., Warszawa 2006

Niniejszy podręcznik ma na celu syntetycznie przedstawić najistotniejsze problemy związane z problematyką funkcjonowania i projektowania układów logicznych wykorzystywanych w elektronicznej technice cyfrowej. Stanowi ono tym samym podstawowe kompendium wiedzy wynikającej z treści programów nauczania przedmiotów określanych jako ELEKTRONICZNA TECHNIKA CYFROWA.