List of scientific research
No.SignatureTitleHead
1. 65/20/B Algorytmy przeszukiwania przestrzenie parametrów i algorytmy głębokiego uczenia w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych na przykładzie lokalizacji źródła skażenia dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
2. 66/20/B Kryptograficzne własności automatów komórkowych dr Mirosław Szaban
3. 67/20/B Hybrydowe metody optymalizacji i syntezy dla systemów współbieżnych i wieloagentowych dr Artur Niewiadomski
4. 131/21/B Nowe technologie informacyjne dla otwartych, rozproszonych systemów składających się z inteligentnych urządzeń dr Waldemar Bartyna
5. 69/20/B Modelowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego wspomagane metodami sztucznej inteligencji oraz inspirowane obliczeniami kwantowymi dr hab. Jerzy Tchórzewski
6. 70/20/B Modele badania i oceny efektywności informatycznych systemów zarządzania prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak
7. 71/20/B Badania rozwiązań opartych na mobilnych i zdalnych technologiach asystujących wspomagających edukację i codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku. dr Dariusz Mikułowski