STATUTORY RESEARCH
  Number Title Head
1. 471/16/S Nowe metody planowania, weryfikacji i syntezy parametrów prof. dr hab. Wojciech Penczek
2. 256/09/S Modelowanie procesów biznesowych w rozproszonych transakcjach prof. nzw. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
3. 367/14/S Modele badania i oceny efektywności informatycznych systemów zarządzania prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak
4. 369/14/S Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów fizycznych dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
5. 368/14/S Modelowanie ewolucyjne, identyfikacja rozmyta i projektowanie sztucznych sieci neuronowych rozwoju systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia fabryk bezludnych prof. nzw. dr inż.  Jerzy Tchórzewski
6. 414/15/S Badania rozwiązań opartych na mobilnych i zdalnych technologiach asystujących wspomagających edukację i codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku dr Dariusz Mikułowski