Kierownictwo Instytutu

 1. Dyrektor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Zastępca Dyrektora: dr inż. Mirosław Barański

 

Rada Dyscypliny Instytutu Informatyki

 • dr Artur Niewiadomski - przewodniczący;
 • dr Mirosław Szaban – zastępca przewodniczącego;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak – członek;
 • dr Waldemar Bartyna – członek;
 • dr Dariusz Mikułowski – członek;
 • dr Marek Pilski – członek;
 • dr Andrzej Salamończyk – członek, sekretarz;
 • dr Marcin Stępniak – członek;
 • dr Piotr Świtalski – członek;
 • dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski – członek;
 • dr Grzegorz Terlikowski – członek;
 • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban – członek;
 • student Kamil Kołak - członek

Regulamin Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni 

 

Zespoły badawcze

Zespół badawczy "Modelowania i Badania Efektywności Systemów Informatycznych"

 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - profesor, przewodniczący orcid
 2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - profesor uczelni orcid
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - asystent orcid
 4. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - asystent orcid

Zespół badawczy "Metod Nauczania Głębokiego i Metod Inspirowanych Naturą"

 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt, przewodnicząca   orcid
 2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt  orcid
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - asystent orcid

Zespół badawczy "Modelowania i Badania Inteligentnych Algorytmów Planowania"

 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt, przewodniczący  [WWW] orcid
 2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt  [WWW] orcid
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt orcid
 4. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt orcid
 5. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - asystent orcid
 6. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - asystent orcid

Zespół badawczy "Modelowania i Projektowania Inteligentnych Technologii Asystujących"

 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt, przewodniczący  [WWW] orcid
 2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt  [WWW] orcid
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt orcid
 4. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt orcid

 

Pozostali pracownicy

Pracownicy dydaktyczni

 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - profesor uczelni  orcid
 2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - profesor uczelni  orcid 
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt  orcid
 4. dr inż. Mirosław Barański - adiunkt 
 5. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt 
 6. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt 
 7. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - adiunkt orcid
 8. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - asystent

Pracownicy techniczni i administracyjni

 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - administrator sieci komputerowej
 2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - specjalista
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - specjalista
 4. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - st. specjalista
 5. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - st. technik