Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach podpisał umowę o współpracy z CISCO SYSTEMS stając się Akademią Lokalną CISCO.

Program nauczania CNA - Cisco Networking Academy odzwierciedla najnowsze tendencje rozwojowe w dziedzinie sieci informatycznych. Obejmuje zajęcia laboratoryjne - prowadzone z wykorzystaniem sprzętu sieciowego oraz zestawów internetowo-multimedialnych.

Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) jest nie nastawionym na zysk programem edukacji w zakresie technologii sieciowych. Program CNAP jest realizowany na świecie od 1997 r., a w Polsce - od 2000 r. we współpracy ze ponadgimnazjalnymi szkołami średnimi, szkołami wyższymi, Interkl@są oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Program oferuje uczniom i studentom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w formie wykładów, laboratoriów i konsultacji. Niektóre partie materiału opanowywane są w ramach samokształcenia z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych znajdujących się na serwerze Akademii Lokalnej lub na serwerze CNA.

Centralny serwer edukacyjny CNAMS (www.netacad.com) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia, zdalne zdawanie przewidzianych w programie kursu testów.

Specjalistyczne wyposażenie laboratoryjne

  • 2 routery Cisco 2514,
  • 8 routerów Cisco 2610,
  • 4 przełączniki Cisco Catalyst 2924.

Organizator Kursów:

Instytut Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54, tel.: 25 643-10-27, 643-10-60
08-110 Siedlce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady naboru:

Na kurs mogą być przyjęte osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Akademii Lokalnej Cisco.

Cele Programu:

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, że wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Tylko w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieję, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się do restrukturyzacji rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej

Struktura Akademii Cisco

W programie występują trzy rodzaje akademii:

  • Centrum Treningowe Akademii Cisco (CATC)
  • Akademie Regionalne
  • Akademie Lokalne

Struktura Akademii Cisco. Na szczycie Centrum Treningowe, poniżej Akademie Regionalne i Lokalne

Akademie lokalne zajmują się prowadzeniem kursów dla uczestników programu. Są to zwykle szkoły średnie lub uczelnie techniczne. Mogą to także być instytucje niekomercyjne, posiadające zaplecze edukacyjne. Akademie lokalne są zgrupowane wokół najbliższej akademii regionalnej. Akademia regionalna ma pod swoją opieką 10 akademii lokalnych. Akademią regionalną jest zwykle wyższa uczelnia posiadająca odpowiednie kadry dydaktyczne przygotowane do przekazywania wiedzy technicznej z zakresu sieci komputerowych.

Akademie regionalne otaczają opieką akademie lokalne przez szkolenie instruktorów akademii lokalnych, wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych zajęć, wyposażenia i konfiguracji laboratorium itp.

CATC jest jednostką szkolącą i certyfikującą instruktorów akademii regionalnych. CATC mają pod opieką wszystkie akademie regionalne z krajów geograficznie należących do obszaru działania CATC.

Akademie lokalne przystępują do programu Cisco Networking Academy przez podpisanie umowy z właściwą im akademią regionalną.