Studia adresowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół. Ich celem jest uzyskanie przez absolwentów uprawnień do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz poszerzenie znajomości metod i narzędzi informatyki w celu wykorzystania ich w nauczaniu informatyki, a także w nauczaniu innych przedmiotów.

Przedmioty składające się na program studiów umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie w nauczaniu dostępnych programów i aplikacji informatycznych. Pozwalają także na uzyskanie umiejętności tworzenia własnych aplikacji, w ramach narzędzi programowania i systemów dostępnych w Uniwersytecie. Ukończenie studium zapewnia, w szczególności, uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Ważne informacje
Opłata za semestr 1450 zł za semestr
Termin rejestracji semestr zimowy
Liczba miejsc 30
Wymagane dokumenty - Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia wygenerowane w systemie IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów
- Ksero dowodu osobistego
Zgłoszenia
Liczba zjazdów w semestrze 5-6 zjazdów (raz w miesiącu), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Sprzęt i oprogramowanie Dla każdej osoby do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, oprogramowanie: MS Office, Back Office, Delphi, Power Builder, SAS Institute - SAP R/3, AutoCAD, Corel Draw, PhotoPaint.
Zajęcia dodatkowe Konsultacje, możliwość samodzielnej nauki w pracowniach komputerowych Instytutu Informatyki w uzgodnionych terminach
Forma zakończenia Studium Egzamin końcowyPlan studiów dostępny jest w zakładce Studia -> Plany studiów.