Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku informatyka w semetrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku : Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku:  
Rozkład zajęć dla II roku:  
Rozkład zajęć dla III roku:  

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla II roku:  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Data aktualizacji rozkładów: 15 lutego 2018 r. (zaktualizowano rozkład dla II roku studiów stacjonarnych)