2021

Decyzje Dyrektora Instytutu Informatyki

 

Decyzja nr 2/2021 z dnia 18. lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Merytorycznego w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów

Decyzja nr 1/2021 z dnia 18. lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Dostępności Cyfrowej Stron WWW

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

 

Uchwała nr 7/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds umiędzynarodowienia studiów

Uchwała nr 6/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uchwała nr 5/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds praktyk zawodowych

Uchwała nr 4/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się

Uchwała nr 3/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds programów kształcenia na kierunku Informatyka oraz Inżynieria Procesów Technologicznych

Uchwała nr 2/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku informatyka

Załącznik nr I do Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki nr 2/2021 - regulamin praktyk zawodowych na kierunku informatyka, studia I stopnia

Załącznik nr II do Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki nr 2/2021 - regulamin praktyk zawodowych na kierunku informatyka, studia II stopnia

 

Uchwała nr 1/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad przygotowywania prac dyplomowych na kierunku Informatyka i na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki nr 1/2021 - procedura dyplomowania

 

2020

Decyzje Dyrektora Instytutu Informatyki

 

Decyzja nr 4/2020 z dnia 2. listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 3/2020 z dnia 21. października 2020 roku w sprawie powołania Zespołów dydaktycznych Instytutu Informatyki

Decyzja nr 2/2020 z dnia 4. marca 2020 roku w sprawie powołania dr Anny Kołkowicz na koordynatora kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych

Decyzja nr 1/2020 z dnia 4. marca 2020 roku w sprawie powołania dr. Mirosława Barańskiego na koordynatora kierunku Informatyka

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

 

Uchwała nr 2/2020 z dnia 4. marca 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. programu studiów na kierunkach Informatyka
 i Inżynieria Procesów Technologicznych

Uchwała nr 1/2020 z dnia 5. lutego 2020 roku w sprawie powołania dr hab. Jerzego Tchórzewskiego na członka Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki 

 

2019

Decyzje Dyrektora Instytutu Informatyki

Decyzja nr 2/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania dr Anny Wawrzyńczak-Szaban  na instytutowego koordynatora programu Erasmus+

Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

 

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwała nr 3/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. programu studiów na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych

Uchwała nr 2/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie w sprawie powołania komisji ds. programu studiów na kierunku Informatyka

Uchwała nr 1/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Załącznik do Uchwały Rady Dyscypliny nr 1/2019 - Regulamin Rady Dyscypliny