Rok 2023

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwała nr 5/2023 z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr  Michała Seredyńskiego  na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Uchwała nr 4/2023 z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr Mateusza Przychodzkiego na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Uchwała nr 3/2023 z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr  Macieja Nazarczuka  na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Uchwała nr 2/2023 z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Tomasza Tarkowskiego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Uchwała nr 1/2023 z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Franciszka Seredyńskiego  na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego

 

Rok 2022

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwała nr 9/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w składzie komisji funkcjonujących w Instytucie Informatyki 

Uchwała nr 8/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w planach studiów na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych, studia I stopnia stacjonarne 

Uchwała nr 7/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w planach studiów na kierunku Informatyka, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Uchwała nr 6/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w planach studiów na kierunku Informatyka, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Uchwała nr 5/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie utworzenia specjalności: Inteligencja obliczeniowa - Informatyka na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku informatyka 

Uchwała nr 4/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie likwidacji specjalności: Inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku informatyka 

Uchwała nr 3/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie likwidacji specjalności: Sieci komputerowe i systemy rozproszone na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku informatyka 

Uchwała nr 2/2022 z dnia25 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację specjalności „Systemy i sieci komputerowe” na kierunku Informatyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 1/2022 z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zmiany w składzie komisji ds. jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się

Rok 2021

Decyzje Dyrektora Instytutu Informatyki

Decyzja nr 4/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany przedstawiciela studentów w Radzie Dyscypliny Instytutu Informatyki

Decyzja nr 3/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Instytutu Informatyki

Decyzja nr 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Merytorycznego w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów

Decyzja nr 1/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Dostępności Cyfrowej Stron WWW

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwała nr 10/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w składzie komisji ds. praktyk zawodowych

Uchwała nr 9/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w składzie komisji ds. umiędzynarodowienia studiów

Uchwała nr 8/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. procedur wewnętrznych

Uchwała nr 7/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds umiędzynarodowienia studiów

Uchwała nr 6/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uchwała nr 5/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds praktyk zawodowych

Uchwała nr 4/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się

Uchwała nr 3/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji ds programów kształcenia na kierunku Informatyka oraz Inżynieria Procesów Technologicznych

Uchwała nr 2/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku informatyka

Załącznik nr I do Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki nr 2/2021 - regulamin praktyk zawodowych na kierunku informatyka, studia I stopnia

Załącznik nr II do Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki nr 2/2021 - regulamin praktyk zawodowych na kierunku informatyka, studia II stopnia

Uchwała nr 1/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad przygotowywania prac dyplomowych na kierunku Informatyka i na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki nr 1/2021 - procedura dyplomowania

Rok 2020

Decyzje Dyrektora Instytutu Informatyki

Decyzja nr 4/2020 z dnia 2. listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 3/2020 z dnia 21. października 2020 roku w sprawie powołania Zespołów dydaktycznych Instytutu Informatyki

Decyzja nr 2/2020 z dnia 4. marca 2020 roku w sprawie powołania dr Anny Kołkowicz na koordynatora kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych

Decyzja nr 1/2020 z dnia 4. marca 2020 roku w sprawie powołania dr. Mirosława Barańskiego na koordynatora kierunku Informatyka

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwała nr 2/2020 z dnia 4. marca 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. programu studiów na kierunkach Informatyka
 i Inżynieria Procesów Technologicznych

Uchwała nr 1/2020 z dnia 5. lutego 2020 roku w sprawie powołania dr hab. Jerzego Tchórzewskiego na członka Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki 

Rok 2019

Decyzje Dyrektora Instytutu Informatyki

Decyzja nr 2/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania dr Anny Wawrzyńczak-Szaban  na instytutowego koordynatora programu Erasmus+

Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwały Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Uchwała nr 3/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. programu studiów na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych

Uchwała nr 2/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie w sprawie powołania komisji ds. programu studiów na kierunku Informatyka

Uchwała nr 1/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Dyscypliny Instytutu Informatyki

Załącznik do Uchwały Rady Dyscypliny nr 1/2019 - Regulamin Rady Dyscypliny