Składy komisji instututowych

Komisja ds. procedur wewnętrznych

 • dr inż. Mirosław Barański – przewodniczący,
 • dr Anna Kołkowicz,
 • dr Agnieszka Skulimowska.

 Komisja ds. umiędzynarodowienia studiów

 • dr Dariusz Mikułowski – przewodniczący,
 • dr hab. Przemysław Simiński,
 • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban,
 • mgr Monika Berendt-Marchel.

Komisja ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym

 • dr Jarosław Skaruz - przewodniczący,
 • dr Marek Pilski,
 • mgr Wojciech Nabiałek.

Komisja ds. praktyk zawodowych

 • dr Grzegorz Terlikowski – przewodniczący,
 • dr Marek Pilski,
 • dr Marcin Stępniak,
 • dr Jarosław Skaruz.

Komisja ds. jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się

 • dr Mirosław Szaban - przewodniczący,
 • dr hab. Przemysław Simiński,
 • dr hab. Jerzy Tchórzewski,
 • dr Anna Kołkowicz,
 • dr Andrzej Salamończyk,
 • mgr Krzysztof Gajc,
 • Kamil Kołak - przedstawiciel studentów.

Komisja ds. programów kształcenia na kierunku Informatyka oraz Inżynieria Procesów Technologicznych

 • dr Piotr Świtalski – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak,
 • dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz,
 • dr Mirosław Barański,
 • dr Waldemar Bartyna,
 • dr Jarosław Skaruz,
 • mgr Monika Berendt-Marchel,
 • mgr Wojciech Nabiałek,
 • mgr Piotr Struczko - przedstawiciel otoczenia gospodarczego,
 • Hubert Troć - przedstawiciel studentów.

 

Składy zespołów instytutowych

Zespół ds. Promocji Instytutu Informatyki

 • dr Jarosław Skaruz – przewodniczący,
 • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban,
 • mgr Wojciech Nabiałek.

Zespół ds. Wsparcia Merytorycznego w Zakresie dostępności cyfrowej dokumentów

 • dr Anna Kołkowicz - koordynator zespołu,
 • dr Agnieszka Skulimowska – konsultant,
 • mgr Monika Berendt-Marchel – konsultant.

Zespół ds. Dostępności Cyfrowej Stron WWW

 • dr Andrzej Salamończyk – koordynator,
 • dr Marek Pilski – ekspert,
 • dr Piotr Świtalski - ekspert,
 • mgr Dariusz Szulhaniuk – pracownik techniczny,
 • mgr Siergiej Skoworodkin - pracownik techniczny.

 

Składy zespołów dydaktycznych

Zespół Baz Danych i Systemów Informatycznych 

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak - przewodniczący,
 • dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski,
 • dr hab. Przemysław Simiński,
 • dr Anna Kołkowicz,
 • dr Marek Pilski,
 • dr Agnieszka Skulimowska,
 • mgr Monika Berendt-Marchel.

Zespół Języków i Technologii Programowania

 • dr Artur Niewiadomski - przewodniczący,
 • dr inż. Mirosław Barański,
 • dr Waldemar Bartyna,
 • dr Dariusz Mikułowski,
 • dr Andrzej Salamończyk,
 • dr Jarosław Skaruz,
 • mgr Wojciech Nabiałek.

 Zespół Technologii Mobilnych i Sieciowych

 • dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - przewodniczący,
 • dr Piotr Świtalski,
 • dr Marcin Stępniak,
 • dr Grzegorz Terlikowski,
 • dr Mirosław Szaban.

Laboratorium Tyfloinformatyki

 • dr Dariusz Mikułowski - przewodniczący,
 • dr Waldemar Bartyna.