baner rekrutacja zimowa 2017

Rejestracja elektroniczna w IRK:


   studia stacjonarne: 10.01. - 13.02.2018 r. do godz. 15.00
   studia niestacjonarne: 10.01. - 19.03.2018 r. do godz. 15.00 

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
   studia stacjonarne: 05.02.– 13.02.2018 r. do godz. 15.00
   studia niestacjonarne: 05.02.-19.03.2018 r. do godz. 15.00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
   studia stacjonarne: 13.02.2018 r.
   studia niestacjonarne: 19.03.2018 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna:
   studia stacjonarne: 14.02.2018 r. godz. 10.00
   studia niestacjonarne: 20.03.2018 r. godz. 10.00

Ogłoszenie wyników:
   studia stacjonarne: 15.02.2018 r. godz. 14.00
   studia niestacjonarne: 21.03.2018 r. godz. 14.00 

Szczegóły: https://irk.uph.edu.pl/


ZAPRASZAMY NA INFORMATYKĘ TYLKO DO NAS!!!