Komisja Programowa

Skład Komisji:

 • prof. dr hab. Wojciech Penczek – przewodniczący,
 • dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - członek,
 • dr Mirosław Barański - członek,
 • dr Andrzej Salamończyk - członek,
 • mgr inż. Janusz Turczynowicz - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • student Michał Wiśniewski - przedstawiciel studentów.

 

Komisja Wewnętrznej Oceny i Podnoszenia Jakości Kształcenia Skład Komisji

 Skład Komisji:

 • prof. dr hab. Andrzej Barczak -przewodniczący,
 • prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek - członek,
 • dr Anna Kołkowicz - członek,
 • inż. Sebastian Palenciuk – przedstawiciel studentów.

 

Komisja d/s Oceny Badań

Skład Komisji:

 • prof. dr hab. Andrzej Barczak – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek - członek,
 • prof. dr hab. Wojciech Penczek – członek.

 

Komisja konkursowa d/s zatrudnienia nauczycieli akademickich

Skład Komisji:

 • prof. dr hab. Andrzej Barczak – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Wojciech Penczek - członek.