Wykaz tematów badań naukowych realizowanych w Instytucie Informatyki:

BADANIA STATUTOWE
Lp. Nr tematu Tytuł tematu Kierownik tematu
1. 471/16/S Nowe metody planowania, weryfikacji i syntezy parametrów prof. dr hab. Wojciech Penczek
2.

256/09/S

Modelowanie procesów biznesowych w rozproszonych transakcjach

prof. nzw. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz

3.

367/14/S

Modele badania i oceny efektywności informatycznych systemów zarządzania

prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak

4.

369/14/S

Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów fizycznych

dr Anna Wawrzyńczak-Szaban

5.

368/14/S

Modelowanie ewolucyjne, identyfikacja rozmyta i projektowanie sztucznych sieci neuronowych rozwoju systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia fabryk bezludnych

prof. nzw. dr inż.  Jerzy Tchórzewski

6.

414/15/S

Badania rozwiązań opartych na mobilnych i zdalnych technologiach asystujących wspomagających edukację i codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku

dr Dariusz Mikułowski

7.

415/15/S

Bezpieczeństwo i optymalizacja w systemach rozproszonych z zastosowaniem algorytmów inspirowanych naturą

dr Jarosław Skaruz

 

BADANIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Lp. Nr tematu Tytuł tematu Kierownik tematu
1. 170/16/MN Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy mgr Marcin Stępniak
2. 116/14/MN

Monitorowanie systemów wieloobrotowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości

mgr Kamil Skarżyński

 

UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W RADACH NAUKOWYCH
Lp. Nazwisko i imię Nazwa organizacji
1. Andrzej Barczak Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
Armed Forces Communications and Electronics Associations
Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2. Wojciech Penczek Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
IFIP WG2.2
Komitet Sterujący Konferencji Sieci Petriego
Narodowe Centum Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna
3. Stanisław Ambroszkiewicz Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
4. Mikołaj Trusz Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Białoruskie Towarzystwo Matematyczne
5. Jerzy Tchórzewski IEEE Computational Intelligence Society
IEEE Power & Energy Society
IEEE Polska Sekcja
Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN)
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Polskie Towarzystwo Cybernetyczne (PTC)
6. Mirosław Barański Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
7. Agnieszka Skulimowska Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
8. Mirosław Szaban Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach