Wykaz tematów badań naukowych realizowanych w Instytucie Informatyki:

BADANIA STATUTOWE
Lp. Nr tematu Tytuł tematu Kierownik tematu
1. 471/16/S Nowe metody planowania, weryfikacji i syntezy parametrów prof. dr hab. Wojciech Penczek
2. 256/09/S Modelowanie procesów biznesowych w rozproszonych transakcjach prof. nzw. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
3. 367/14/S Modele badania i oceny efektywności informatycznych systemów zarządzania prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak
4. 369/14/S Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów fizycznych dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
5. 368/14/S Modelowanie ewolucyjne, identyfikacja rozmyta i projektowanie sztucznych sieci neuronowych rozwoju systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia fabryk bezludnych prof. nzw. dr inż.  Jerzy Tchórzewski
6. 414/15/S Badania rozwiązań opartych na mobilnych i zdalnych technologiach asystujących wspomagających edukację i codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku dr Dariusz Mikułowski

 

BADANIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Lp. Nr tematu Tytuł tematu Kierownik tematu
1. 170/16/MN Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy dr Marcin Stępniak
2. 116/14/MN Monitorowanie systemów wieloobrotowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości mgr Kamil Skarżyński

 

UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W RADACH NAUKOWYCH
Lp. Nazwisko i imię Nazwa organizacji
1. Andrzej Barczak Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
Armed Forces Communications and Electronics Associations
Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2. Wojciech Penczek Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
IFIP WG2.2
Komitet Sterujący Konferencji Sieci Petriego
Narodowe Centum Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna
3. Stanisław Ambroszkiewicz Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
4. Mikołaj Trusz Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Białoruskie Towarzystwo Matematyczne
5. Jerzy Tchórzewski IEEE Computational Intelligence Society
IEEE Power & Energy Society
IEEE Polska Sekcja
Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN)
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Polskie Towarzystwo Cybernetyczne (PTC)
6. Mirosław Barański Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
7. Agnieszka Skulimowska Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
8. Mirosław Szaban Rada Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach