Harmonogram hospitacji w roku akademickim 2019/2020

Lp. Przedmiot Osoba hospitowana Sala Data i godz. Osoba hospitująca
1 Podstawy programowania
I inf. gr. 1
Dr E. Szczepanik 103 13.30-15.00
12.11.2019
Dr A. Kołkowicz
2 Algorytmy i złożoność
II inf. gr. 2
Dr A. Niewiadomski 31 9.45-11.15
06.11.2019
Dr E. Szczepanik
3 Inżynieria oprogramowania,
III inf. gr. 2
Dr M. Pilski 106 9.45-11.15
12.11.2019
Dr J. Skaruz
4 Programowanie równoległe
IV inf. gr.3
Mgr M. Berendt-Marchel 139 8.00-10.15
22.11.2019
Dr A. Wawrzyńczak-Szaban
5 Technologie i systemy bezpieczeństwa komputerowego
I mgr inf. gr 1
Dr P. Świtalski 6 11.30-13.00
28.11.2019
Prof. A. Barczak
6 Technologia informacyjna Mgr M. Kański 31 8.00-10.15
04.12.2019
Dr A. Skulimowska
7 Geometria wykreślna
I r. gr. 1
Dr M. Stępniak 6 8.00-10.15
22.11.2019
Dr A. Salamończyk
8 Bazy danych
II r. gr. 1
Mgr Z. Młynarski 106 11.45-13.00
30.10.2019
Prof. A. Barczak