To idea, aby naukę traktować jako dobro publiczne. Ruch Otwartej Nauki jest rozwinięciem ruchu Open Access, poprzez zastosowanie zasady otwartości na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowej. Obejmuje on zarówno otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarte dane, otwarte modele współpracy naukowej, jak również otwarty dostęp do badań naukowych.

Korzyści:

  • uniwersalizm i szybkość komunikacji;
  • łatwy dostęp do wiedzy i jej szeroka dystrybucja;
  • transparentność i wiarygodność danych;
  • zmniejszenie kosztów upowszechnienia wiedzy, inaczej niż w przypadku publikacji drukowanych.

 

Więcej pod adresem: https://bg.uph.edu.pl/otwarta-nauka