Nazwisko prelegenta Temat Data
Dr M. Szaban Algorytm optymalizacji obszarowej z użyciem warstw i binarnej klasyfikacji realizowanej przez trój-stanowy dwuwymiarowy automat komórkowy (The Algorithm of Area Optimization by Layers and Binary Classification with Use of Three State 2D Cellular Automata) 04.03.2020
Sala 231
Godz. 15.00
Dr D. Mikułowski Dostępność interaktywnych dokumentów matematycznych z uwzględnieniem potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących 08.04.2020
Sala 231
Godz. 15.00
Prof. J. Tchórzewski Wybrane aspekty kwantowo inspirowanych metod sztucznej inteligencji na przykładzie TGEE RDN 06.05.2020
Sala 231
Godz. 15.00
Dr P. Świtalski Zastosowanie nowoczesnych algorytmów ewolucyjnych w procesie szeregowania zadań w systemach równoległych 03.06.2020
Sala 231
Godz. 15.00