Studia Informatica - okładka

Studia Informatica, publikacja typu journal wydawana od 2003, jest szeroko akceptowanym forum prezentacji aktualnych osiągnięć w dziedzinie informatyki. Studia Informatica jest publikacją półroczną (dwa wydania w ciągu roku) zamieszczającą artykuły z zakresu podstaw informatyki (m.in. teorii informacji, teorii automatów, sztucznej inteligencji, bioinformatyki), implementacji techniki komputerowej oraz technologii informacyjnej (m.in. algorytmów genetycznych, modelowania, logiki rozmytej, systemów eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji, systemów samoorganizujących się, systemów inteligentnych) oraz aplikacji (m.in. mobilnych robotów, rzeczywistości wirtualnej, przetwarzania i rozpoznawania obrazów, bezpieczeństwa informatycznych systemów).

Strona www: czasopisma.uph.edu.pl/studiainformatica