Kierunek INFORMATYKA

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku : Plik PDF
Rozkład zajęć dla IV roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla IV roku: Plik PDF

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA
Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 27 listopada 2018 r. (zmieniono rozkład dla III roku studiów niestacjonarnych)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

 
ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 27 września 2018 r. (dodano rozkład dla studiów stacjonarnych)

 

 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.