biblioteka_1Studenci Instytutu Informatyki korzystają z jednej z najnowocześniejszych bibliotek w Polsce! Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach to ponad 350 tysięcy woluminów i prawie 600 tytułów czasopism bieżących.

System zarządzania biblioteką umożliwia przeglądanie zbiorów on-line oraz internetową rezerwację książek, dzięki czemu studenci mogą uzyskać informację o dostępności książek z dowolnego miejsca, gdzie znajduje się dostęp do Internetu.
Oprócz zbiorów własnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, studenci mogą również korzystać ze zbiorów udostępnianych przez światowe wydawnictwa branży informatycznej. Serwis AtoZ jest to narzędzie ułatwiające wyszukiwanie zagranicznych elektronicznych czasopism naukowych dostępnych na  Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.

E-czasopisma subskrybowane, dostępne w sieci uczelnianej:

EBSCOhost

ebsco

pakiet obejmuje 15 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje.

PROQUEST

proquest

pakiet obejmuje 11 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje.

Royal Society of Chemistry

rsc

baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów 31 tytułów czasopism bieżących oraz numerów archiwalnych ponad 60 tytułów czasopism (najstarsze datowane są z 1841 r.)

SCIENCE DIRECT

ScienceDirect

elektroniczne wersje czasopism wydawnictw: Elsevier, Academic Press i Harcourt Health Science są udostępnianie w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która  obejmuje wszystkie czasopisma
z listy
Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Kolekcja zawiera artykuły z dziedzin takich jak matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, nauki techniczne, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna.

Czasopisma dostępne są na:
ScienceServer w ICM
,
na serwerze wydawcy oraz w systemieYadda w ICM.


SCOPUS

scopus

wielodziedzinowa baza danych wydawnictwa Elsevier. Zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych. Umożliwia przeszukiwanie ponad 19.000 recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około 5.000 wydawców z całego świata. Scopus posiada funkcję analizy cytowań, funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism (Journal Analyzer).

SPRINGER

springer

zasoby elektroniczne udostępniane są w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996 oraz  dodatkowe 734 i 93 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców.
Kolekcja zawiera czasopisma z następujących dziedzin: medycyna i nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, informatyka, chemia, ochrona środowiska oraz nauki społeczne i humanistyczne.

Dostępne na : serwerze ScienceServer w ICM, serwerze wydawcy SpringerLink (w tym czasopisma Kluwer), w systemie Yadda w ICM.

Web of Knowledge

web_of _knowledge

platforma obejmuje różne bazy danych i programy naukowe firmy Thomson Reuters. W ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej udostępnione są bazy Web of Science, Medline, pochodna baza bibliometryczna Journal Citation Reports (JCR). Rekordy zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Bazy dostępne są na serwerze Wydawcy i na serwerze w ICM
WOK Polska: informacje o produkcie, szkolenia online

 
Wiley Online
Library

wiley

 

Licencja obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych
wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

Nature

nature

dostęp do bieżącego rocznika i 4 archiwalnych w ramach ogólnopolskiej licencji akademickiej z serwera wydawcy - Nature Publishing Group.

SCIENCE

Science

dostęp do roczników od 1997 w ramach ogólnopolskiej licencji akademickiej z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.

taylor.francis dostęp do roczników od 1997 do numerów bieżących czasopisma International Journal of Intelligence and CounterIntelligence na platformie Taylor & Francis Group

 

Zbiory dostępne są na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym (w sieci uczelnianej i poprzez usługę VPN - dostęp domowy dla pracowników, doktorantów i studentów UPH). Więcej informacji o zbiorach biblioteki można znaleźć pod adresem: www.bg.uph.edu.pl/index.php/pl/e-czasopisma.html.