Opiekunowie poszczególnych lat studiów w Instytucie Informatyki w roku akademickim 2022/2023

Kierunek INFORMATYKA

Opiekunowie studiów I stopnia
Rocznik Opiekun studiów stacjonarnychOpiekun studiów niestacjonarnych
I rok dr A. Kołkowicz   dr M. Barański 
II rok dr A. Salamończyk  dr A. Salamończyk 
III rok dr M. Szaban dr J. Skaruz
IV rok dr G. Terlikowski  dr W. Bartyna 
Opiekunowie studiów II stopnia
Rocznik Opiekun studiów stacjonarnych
I rok dr P. Świtalski 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Opiekunowie studiów I stopnia
 RocznikOpiekun studiów stacjonarnych
II rok dr A. Skulimowska 
III rok dr M. Stępniak 
IV rok dr M. Pilski

 

UWAGA !

Wszystkie adresy mailowe pracowników dostępne są w zakładce O Instytucie --> Struktura Instytutu.