Opiekunowie poszczególnych lat studiów w Instytucie Informatyki w roku akademickim 2020/2021

 

Kierunek INFORMATYKA

 

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok dr A. Kołkowicz    dr M. Barański
II rok dr A. Salamończyk dr A. Niewiadomski
III rok dr G. Terlikowski dr J. Skaruz 
IV rok dr M. Szaban  dr W. Bartyna

 

 

STUDIA II STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE
II rok dr P. Świtalski


 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE
I rok  dr M. Stępniak
II rok dr M. Pilski
III rok dr A. Skulimowska

 

 

UWAGA !

Wszystkie adresy mailowe pracowników dostępne są w zakładce O Instytucie --> Struktura Instytutu.