Opiekunowie poszczególnych lat studiów w Instytucie Informatyki w roku akademickim 2019/2020

 

Kierunek INFORMATYKA

 

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok dr A. Kołkowicz  dr M. Barański
II rok dr G. Terlikowski dr J. Skaruz 
III rok dr E. Szczepanik  dr W. Bartyna
IV rok    

 

 

STUDIA II STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok dr A. Niewiadomski   
II rok dr P. Świtalski  

 

 

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE
I rok dr M. Pilski
II rok dr A. Skulimowska

 

 

UWAGA !

Wszystkie adresy mailowe pracowników dostępne są w zakładce O Instytucie --> Struktura Instytutu.