Opiekunowie poszczególnych lat studiów w Instytucie Informatyki w roku akademickim 2021/2022


Kierunek INFORMATYKA

Opiekunowie studiów I stopnia
Rocznik Opiekun studiów stacjonarnychOpiekun studiów niestacjonarnych
I rok dr A. Kołkowicz    dr M. Barański
II rok dr A. Salamończyk mgr K. Skarżyński
III rok dr G. Terlikowski dr J. Skaruz 
IV rok dr M. Szaban  dr W. Bartyna
Opiekunowie studiów II stopnia
Rocznik Opiekun studiów stacjonarnych
I rok dr M. Szaban

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Opiekunowie studiów I stopnia
 RocznikOpiekun studiów stacjonarnych
I rok mgr M. Kański
II rok  dr M. Stępniak
III rok dr M. Pilski
IV rok dr A. Skulimowska

 

UWAGA !

Wszystkie adresy mailowe pracowników dostępne są w zakładce O Instytucie --> Struktura Instytutu.