Opiekunowie poszczególnych lat studiów w Instytucie Informatyki w roku akademickim 2018/19

 

Kierunek INFORMATYKA

 

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok dr A. Kołkowicz  dr J. Skaruz 
II rok dr E. Szczepanik  dr M. Barański
III rok dr A. Salamończyk dr A. Niewiadomski  
IV rok dr G. Terlikowski dr W. Bartyna

 

 

STUDIA II STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok dr M. Pilski dr M. Pilski

 

 

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE
I rok dr A. Skulimowska

 

UWAGA !

Wszystkie adresy mailowe pracowników dostępne są w zakładce O Instytucie --> Struktura Instytutu.