Opiekunowie poszczególnych lat studiów w Instytucie Informatyki w roku akademickim 2017/18

 

STUDIA I STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok dr A. Kołkowicz   dr M. Barański
II rok dr A. Salamończyk  dr A. Niewiadomski 
III rok dr G. Terlikowski  dr W. Bartyna 
IV rok dr M. Pilski   dr P. Świtalski 

 

 

STUDIA II STOPNIA
  STUDIA STACJONARNE
I rok dr J. Skaruz 

 

 

UWAGA !

Wszystkie adresy mailowe pracowników dostępne są na stronie Instytutu Informatyki w zakładce Struktura Instytutu