Program Azure DevTools for Teaching

Azure DevTools for Teaching (dawniej MSDN Academic Alliance) jest programem firmy Microsoft skierowanym do studentów i pracowników naukowych. Dzięki niemu studenci i pracownicy Instytutu Informatyki UPH (oraz całego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania tej firmy. Największą popularnością cieszą się systemy operacyjne z rodziny Windows oraz Visual Studio Enterprise. Wszystkie dostępne produkty można sprawdzić na stronie Azure Market Place.

Aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania należy zarejestrować się pod adresem Azure DevTools for Teaching podając email studencki (w domenie st.wnsp.uph.edu.pl).

Oprogramowanie firmy JetBrains

Bezpłatne indywidualne licencje dla studentów i wykładowców. JetBrains posiada IDE do większości języków programowania: Java, PHP, Ruby, Python, JavaScript, Kotlin, Objective-C lub .NET. Studenci i pracownicy wydziału mają dostęp do wszystkich produktów, w tym IntelliJ IDEA Ultimate, ReSharper Ultimate i wszystkich innych IDE JetBrain.

Aby uzyskać dostęp tego oprogramowania należy zarejestrować się na stronie JetBrains podając email studencki.

Oprogramowanie firmy AUTODESK

Autodesk dąży do wspomagania rozwoju akademickiego i zawodowego uczniów i studentów, dlatego zapewnia bezpłatny dostęp do narzędzi i zasobów do projektowania 3D. Program AUTOCAD jest wykorzystywany w trakcie zajęć. Pełną listę dostępnych programów można sprawdzić na stronie Auto Desk.

Aby uzyskać dostęp tego oprogramowania należy zarejestrować się na stronie Autodesk.pl. Szczegółowe instrukcje są podanie na stronie pod linkiem lokalnym „Jak założyć konto — wideo”

GitHub Student Developer Pack

GitHub udostępnia w swoim programie Student Developer Pack sporo ciekawych płatnych usług za darmo, i ta lista ciągle się powiększa. Przez cały okres bycia studentem GitHub pozwala tworzyć prywatne repozytoria.

Aby uzyskać dostęp tego oprogramowania należy zarejestrować się na stronie GitHub podając email studencki.

Inne rozwiązania

Warto również zainteresować się zawartością następujących linków: