Kierunek INFORMATYKA

Obowiązujące plany studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku INFORMATYKA
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Plan studiów dla pierwszego roku: Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Plan studiów dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Plan studiów dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Obowiązujące plany studiów niestacjonarnych I stopnia dla kierunku INFORMATYKA
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Plan studiów dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF  Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Plan studiów dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Plan studiów dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Obowiązujące plany studiów stacjonarnych II stopnia dla kierunku INFORMATYKA
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Plan studiów dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Plan studiów dla drugiego roku: Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Obowiązujące plany studiów niestacjonarnych II stopnia dla kierunku INFORMATYKA
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Plan studiów dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Plan studiów dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo

 

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Obowiązujące plany studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Plan studiów dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Plan studiów dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo