Kierunek INFORMATYKA

 

Obowiązujące plany studiów I stopnia dla kierunku INFORMATYKA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok    
II rok Plik PDF Plik PDF
III rok Plik PDF Plik PDF
IV rok Plik PDF Plik PDF

 

 

Obowiązujące plany studiów II stopnia dla kierunku INFORMATYKA
  STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I rok    
II rok Plik PDF Plik PDF

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Obowiązujące plany studiów I stopnia dla kierunku INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
  STUDIA STACJONARNE
I rok  
II rok Plik PDF
III rok Plik PDF

 

 

Do odczytania dokumentów PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.