Studenci kierunku Informatyka odbywają praktykę zawodową kierunkową objętą planem studiów i programem nauczania. Praktyka jest realizowana zgodnie  z obowiązującymi na kierunku Informatyka standardami kształcenia, których celem jest przygotowanie do zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planów studiów i programu nauczania na kierunku Informatyka.

Celem praktyki zawodowej studentów kierunku Informatyka jest przede wszystkim pogłębianie i poszerzanie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne.

Praktyki zawodowe odbywają w firmach o profilu informatycznym, jak i w Instytucie Informatyki. Studenci, którzy odbywają praktykę w Instytucie Informatyki uczestniczą w projektach badawczych jak również projektach wdrożeniowych. Zyskują przy tym niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w wykorzystaniu najnowszych środowisk informatycznych, a również poznają najnowsze trendy badań naukowych w sferze informatyki.

Opiekunowie praktyk

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE - kierunek informatyka

  • II sem. – dr M. Stępniak
  • IV sem. – dr M. Pilski
  • VI i VII sem. - dr A. Niewiadomski

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE - kierunek informatyka

  • dr G. Terlikowski

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE - kierunek inżynieria procesów technologicznych

  • dr M. Pilski

 

 

Regulamin praktyk

 

Kierunek Informatyka

Aktualny regulamin praktyk, określający warunki i terminy realizacji praktyk zawodowych na kierunku Informatyka znajdziesz tutaj: Plik PDF

W wyznaczonych przez regulamin terminach należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

  1. oświadczenie zakładu pracy o możliwości odbycia praktyki (zał. 1 do Regulaminu),
  2. wstępnie wypełnione porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej (zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora 58/2018) 2 egzemplarze,
  3. plan praktyk (zał. nr 4 do Regulamiu),
  4. dziennik praktyk (zał. nr 2 do Regulaminu),
  5. zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Kierunek Inżynieria procesów technologicznych

Aktualny regulamin praktyk, określający warunki i terminy realizacji praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria procesów technologicznych znajdziesz tutaj: Plik PDF

Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studenckiejPlik PDF

 

Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest także do dostarczenia ankiet oceny efektów praktyk wypełnionych przez studenta i pracodawcę: