Studenci kierunku Informatyka odbywają praktykę zawodową kierunkową objętą planem studiów i programem nauczania. Praktyka jest realizowana zgodnie  z obowiązującymi na kierunku Informatyka standardami kształcenia, których celem jest przygotowanie do zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planów studiów i programu nauczania na kierunku Informatyka.

Celem praktyki zawodowej studentów kierunku Informatyka jest przede wszystkim pogłębianie i poszerzanie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne.

Praktyki zawodowe odbywają w firmach o profilu informatycznym, jak i w Instytucie Informatyki. Studenci, którzy odbywają praktykę w Instytucie Informatyki uczestniczą w projektach badawczych jak również projektach wdrożeniowych. Zyskują przy tym niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w wykorzystaniu najnowszych środowisk informatycznych, a również poznają najnowsze trendy badań naukowych w sferze informatyki.

Regulamin praktyk

Aktualny regulamin praktyk znajdziesz tutaj: Plik PDF

 Opiekunem praktyk jest dr Artur Niewiadomski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Do 15 maja należy złożyć u opiekuna praktyk oryginały następujących dokumentów:
  1. oświadczenie zakładu pracy o możliwości odbycia praktyki (zał. 1 do Regulaminu) 1 egz., koniecznie zawierające telefon i adres e-mail pracownika bezpośrednio nadzorującego i odpowiedzialnego za przebieg praktyk
  2. wstępnie wypełnione porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej (zał. 2 do Regulaminu) 2 egz.
 
W ciągu 3 dni od rozpoczęcia praktyki należy dostarczyć plan praktyki (patrz par. 6 Regulaminu).
Przebieg praktyki zawodowej student odnotowuje w dzienniku praktyk (zał. 4 do Regulaminu).
 
W ciągu 5 dni od zakończenia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o odbyciu praktyki (zał. 5 do Regulaminu) oraz dziennika praktyk, a także wypełnionych ankiet oceny efektów praktyk przez studentów i pracodawców: