Studenci kierunku Informatyka odbywają praktykę zawodową kierunkową objętą planem studiów i programem nauczania. Praktyka jest realizowana zgodnie  z obowiązującymi na kierunku Informatyka standardami kształcenia, których celem jest przygotowanie do zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planów studiów i programu nauczania na kierunku Informatyka.

Celem praktyki zawodowej studentów kierunku Informatyka jest przede wszystkim pogłębianie i poszerzanie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne.

Praktyki zawodowe odbywają w firmach o profilu informatycznym, jak i w Instytucie Informatyki. Studenci, którzy odbywają praktykę w Instytucie Informatyki uczestniczą w projektach badawczych jak również projektach wdrożeniowych. Zyskują przy tym niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w wykorzystaniu najnowszych środowisk informatycznych, a również poznają najnowsze trendy badań naukowych w sferze informatyki.

Opiekunowie praktyk

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE - kierunek informatyka

  • II, VI sem. – dr M. Stępniak
  • IV, VII sem. – dr J. Skaruz

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE - kierunek informatyka

  • dr G. Terlikowski

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE - kierunek inżynieria procesów technologicznych

  • dr M. Pilski

Regulamin praktyk

 

Kierunek Informatyka

Aktualny regulamin praktyk, określający warunki i terminy realizacji praktyk zawodowych na kierunku Informatyka znajdziesz tutaj:

W wyznaczonych przez regulamin terminach należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

  1. oświadczenie zakładu pracy o możliwości odbycia praktyki (zał. nr 1 do Regulaminu),
  2. wstępnie wypełnione porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej (zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 16 marca 2021 r.2 egzemplarze,
  3. dziennik praktyk (zał. nr 2 do Regulaminu),
  4. kartę weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów kształcenia(zał. nr 3 do Regulaminu),
  5. ankiety oceny praktyk przez studentów i pracodawców (zał. nr 4 i 5 do Regulaminu).

Kierunek Inżynieria procesów technologicznych

Aktualny regulamin praktyk, określający warunki i terminy realizacji praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria procesów technologicznych znajdziesz tutaj:

System obsługi praktyk (SIMS)

Przejdź do systemu 

 

 

Oferty praktyk

Oferty pracy