MSDN Academic Alliance jest program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Dzięki niemu studenci i pracownicy Instytutu Informatyki UPH mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania tej firmy.
 
Aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania należy zalogować się pod adresem msdn.ii.uph.edu.pl. Nazwa użytkownika (login) i hasło do poczty i programu MSDN AA są takie same jak do systemu USOS Web.

Chcąc skorzystać z możliwości używania oprogramowania osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do określonych w dokumencie zasad Licencji MSDN End User License Agreement (MSDN EULA) jak również do wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie MSDNAA.