Kierunek INFORMATYKA

Obowiązujące sylabusy dla studiów I stopnia dla kierunku INFORMATYKA
Rok studiówOdnośnik do sylabusów
Sylabusy dla pierwszego roku: Odnośnik do sylabusów w serwisie BIP
Sylabusy dla drugiego i trzeciego roku:  Odnośnik do sylabusów w serwisie BIP

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązujące sylabusy dla studiów II stopnia dla kierunku INFORMATYKA
Rok studiówOdnośnik do sylabusów
Sylabusy dla pierwszego roku:  Odnośnik do sylabusów w serwisie BIP
Sylabusy dla drugiego roku:  Odnośnik do sylabusów w serwisie BIP

 

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Obowiązujące sylabusy dla studiów I stopnia dla kierunku INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Rok studiówOdnośnik do sylabusów
Sylabusy dla drugiego i trzeciego roku:  Odnośnik do sylabusów w serwisie BIP