Harmonogram zjazdów studentów kierunku Informatyka studów niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021:

 

Lp. Termin studia I stopnia
10.10   11.10 III, IV 
2 17.10 - 18.10 II,III
3 24.10 - 25.10 I,II,IV
4 7.11 - 8.11 II,III,IV
5 14.11 - 15.11 I,III,IV
6 21.11 - 22.11 I,II,IV
7 28.11 - 29.11 II,III
8 5.12 - 6.12 I,II,IV
9 12.12 - 13.12 I,III,IV
10 19.12 - 20.12 I,II,III
11 9.01 - 10.01 II,III,IV
12 16.01 - 17.01 I,II
13 23.01 - 24.01 I,II,III
14 30.01 - 31.01 I

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:

  • 02.10.2020 r. - 22.12.2020 r. oraz 04.01.2021 r. - 01.02.2021 r. (dotyczy II i III roku),
  • 19.10.2020 r. - 22.12.2020 r. oraz 04.01.2021 r. - 01.02.2021 r. (dotyczy pierwszych lat studiów),
  • 02.10.2020 r. - 22.12.2020 r. oraz 04.01.2021 r. - 19.01.2021 r. (dotyczy IV roku kierunku informatyka)

Sesja egzaminacyjna:

  • 02.02.2021 r. - 14.02.2021 r. (I, II i III rok)
  • 20.01.2021 r. - 02.02.2021 r. (IV rok kierunku informatyka)