Plany studiów dla kierunku informatyka
Plany obowiązujące od roku akademickiego 2015/16 studia stacjonarne I stopnia  Plik PDF
studia niestacjonarne I stopnia Plik PDF
studia stacjonarne II stopnia Plik PDF
studia niestacjonarne II stopnia  Plik PDF

Plany obowiązujące od roku akademickiego 2014/15

studia stacjonarne I stopnia  Plik PDF
Plany obowiązujące od roku akademickiego 2013/14 studia niestacjonarne I stopnia Plik PDF

 

Plany studiów dla studiów podyplomowych
Plany studiów dla Podyplomowego Studium Informatyki (PSI): Plik PDF
Plany studiów dla Podyplomowego Studium Zastosowań Informatyki (PSZI) Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.