Kierunek INFORMATYKA (studia pierwszego stopnia)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

  • 3,5 roku (uzyskany tytuł: inżynier).

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Absolwent specjalności Programowanie Systemów i Baz Danych posiada poszerzoną wiedzę na temat zaawansowanego programowania systemów informatycznych i baz danych, w tym w szczególności ich interfejsów graficznych; projektowania i programowania rozproszonych baz danych dopasowanych do określonych warunków i wymagań, przy wykorzystaniu różnych technik, technologii i narzędzi programowania; projektowania i programowania wybranych aplikacji internetowych i rozproszonych oraz ich użytkowania i administrowania.

Absolwent specjalności Systemy i Sieci Komputerowe posiada poszerzoną wiedzę na temat projektowania, programowania, użytkowania i administrowania rozproszonymi systemami operacyjnymi; analizy i identyfikacji właściwości, warunków i wymagań funkcjonalnych zaawansowanych sieci komputerowych; projektowania, wdrażania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu wybranych systemów operacyjnych i zasad bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności Grafika komputerowa posiada zaawansowaną wiedzę na temat metod akwizycji informacji i jej przetwarzania, programowania gier komputerowych, projektowania animacji komputerowej oraz zastosowań grafiki komputerowej we współczesnym świecie. Przygotowuje to do podjęcia pracy w firmach programistycznych, studiach graficznych i fotograficznych, przemyśle gier komputerowych lub przy projektowaniu stron internetowych.

 

Kierunek INFORMATYKA (studia drugiego stopnia)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

  • 1,5 roku (uzyskany tytuł: magister).

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Absolwent specjalności Sieci Komputerowe i Systemy Rozproszone posiada poszerzoną wiedzę z zakresu identyfikacji systemów i modelowania procesów w środowiskach przetwarzania rozproszonego; identyfikacji i modelowania procesów i algorytmów przetwarzania w środowiskach przetwarzania równoległego; zaawansowanego projektowania i wytwarzania oprogramowania dla środowisk rozproszonych dopasowanych do określonych warunków i wymagań, przy wykorzystaniu różnych komponentów, technik, technologii i narzędzi; projektowania sieci komputerowych i zarządzania tym procesem, zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi,

Absolwent specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Komputerowego posiada poszerzoną wiedzę z zakresu identyfikacji i modelowania systemów kryptograficznych stosowanych w ochronie systemów informatycznych i informacji w tych systemach; rozpoznawania i stosowania w praktyce projektowania systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego; identyfikacji, modelowania i projektowania systemów zapewniających bezpieczeństwo aplikacji w środowisku sieciowym; projektowania aplikacji i systemów bezpieczeństwa komputerowego; modelowania i projektowania systemów wykrywania włamań oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów komputerowych,

Absolwent specjalności Projektowania i eksploatacja systemów informatycznych posiada poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania aplikacji internetowych i rozproszonych; modelowania i programowania multimedialnych i obiektowych systemów baz danych; identyfikacji, modelowania i wykorzystania w praktyce projektowania algorytmów i procesów eksploracji danych, projektowania, programowania i wdrażania systemów o charakterze hurtowni danych; administrowania i zarządzania systemami baz danych, projektowania zintegrowanych systemów informatycznych dla różnych organizacji i firm.