Wernisaż Krzysztofa Gierałtowskiego

We środę, 21 kwietnia 2004 roku Akademicka Galeria Fotografii gościła jednego z najwybitniejszych artystów fotografików - Krzysztofa Gierałtowskiego, który odwiedził nasz Instytut z okazji swej bardzo aktualnej wystawy. O godzinie 17.00 wernisaż otworzył prof. Andrzej Barczak wraz ze współpracownikami.

Na wystawę, składają się prace znanych postaci polskiej sceny politycznej, kulturalnej i artystycznej oraz elit intelektualnych. Po ceremonii otwarcia, artysta-autor przemówił do zebranych w formie eksplikacji swego artystycznego "credo".
Po przeglądzie prac i kuluarowych dyskusjach, odbył się wykład dla wąskiego grona członków Kół Naukowych Fotografików i Filmowców, prowadzony przez opiekuna Kół. W trakcie wykładu, expressis verbis artysty, który zwykle posługuje się obrazem była tak potężna, że autor nie zdołał usiąść przez czas całego wykładu (2 godziny zegarowe); dopiero wiadomość od kierowcy, że żona natychmiast "wzywa" artystę do powrotu do domu zakończyła spotkanie.
Spotkanie z pracami artysty, a tym bardziej z artystą tego formatu we własnej osobie - Krzysztofem Gierałtowskim - to była prawdziwa eksplozja myśli twórczej.