Popielcowy wernisaż


W dniu 1 marca 2006 roku odbył się wernisaż prac studentów zatytułowany "Czarne i białe w kolorze". Wernisaż otworzył Prorektor do spraw Dydaktyki i Wychowania dr Ryszard Droba, podkreślając we wstępie, ze jest pod dużym wrażeniem zgromadzonych na wystawie prac: tak czarno-białych jak i barwnych.

W słowie wstępnym współotwierający Prodziekan ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. AP, podkreślił wyrazistość współistnienia tu, tak sacrum jak i profanum, czytelnych w sferze estetycznej prezentowanych prac.
W otwarciu wystawy, oprócz autorów, studentów V roku Pedagogiki ze specjalnością Plastyką i Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej oraz Koła Fotografików i Filmowców, udział brali prowadzący zajęcia z fotografii.
Korytarze zapełniły się oglądającymi a dysputy z autorami trwały do zamknięcia Instytutu bo i liczba prezentowanych prac jest imponująca: 80 prac w formacie 30x40 (były to oczywiście dysputy na nierozstrzygalny temat p.t. "o wyższości fotografii barwnej nad czarno-białą" i vice versa).
Flesze błyskały ku upamiętnieniu tego dnia dla zbiorów prywatnych i przyszłych pokoleń, które również będą prezentować swe prace w naszej Akademickiej Galerii Fotografii.