Wernisaż Tomka Sikory

Kolejny już raz Akademicka Galeria Fotografii gościła wybitnego artystę fotografika. Tym razem było to wydarzenie szczególne. W dniu 16 stycznia 2008 roku swoją obecnością zaszczyciły spotkanie osoby z Ambasady Królestwa Maroka, a także władz uczelni w której odbywał się wernisaż. Również sam artysta jest człowiekiem, którego wystawy miały swoje miejsce nie tylko w kraju, ale także w wielu miejscach świata. Jak sam przyznaje, fotografia jest dla niego formą sztuki, która pozwala na nieskończone możliwości poszukiwań, które przenoszą się na emocje i czasami same jego zaskakują. Zapraszamy do przeczytania relacji z wernisażu wystawy Tomka Sikory "Lecę do Maroka".

Wernisaż odbył się w Akademickiej Galerii Fotografii mieszczącej się w Instytucie Informatyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Inauguracja tej galerii miała miejsce wiosną 2002 roku. Od tego czasu gościła on wielu artystów ze świata kultury jak Janusza Hereźniaka, Edwarda Hartwiga, Zofię Nasierowską, Krzysztofa Gierałtowskiego, Henryka Dąbrowskiego, Wojciecha Prażmowskiego i innych.

Na wernisażu obecny był dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. Andrzej Barczak, który powitał wszystkich zgromadzonych. Wernisaż otworzył prof. dr hab. Antoni Jówko, Prorektor do spraw Nauki Akademii Podlaskiej. Powiedział także parę słów na temat Akademickiej Galerii Fotografii oraz historii uczelni.

Następnie głos zabrał attaché kulturalny Pan Mohamed El Yamani z Ambasady Królestwa Maroka w Polsce. Nawiązał do współpracy naszych krajów w aspekcie kultury i wymiany doświadczeń na tym polu. Odniósł się także do odbywającego się wernisażu, który jest znakomitym przykładem prezentowania kultury Królestwa Maroka. Podkreślił także, że jest bardzo wdzięczny za rozpowszechnianie wiedzy o jego kraju szczególnie w takiej formie, jaką przedstawił Tomek Sikora.

Jako ostatni zabrał głos sam artysta. Na wstępie podziękował za zaproszenie do galerii. Następnie przedstawił wszystkim zgromadzonym kulisy powstania jego fotografii. Dodał, że praca ta była dla niego dużym wyzwaniem, ale jednocześnie jej efekt w pełni wynagrodził poniesiony trud. Sam artysta był żywo zainteresowany wernisażem. Podczas zwiedzania wystawy nawiązywał do kultury Maroka, a także ludzi tam mieszkających, którzy byli pokazani na fotografiach.

Podczas wernisażu było można także skosztować marokańskiego wina, które zostało podarowane przez Pana Mohameda El Yamani. Uczestnicy wernisażu byli bardzo zaciekawieni wystawą artysty i podkreślali, że nie spotkali się dotychczas z taką formą fotografii. Ekspozycja wystawy potrwa do 15 lutego 2008 r. w Akademickiej Galerii Fotografii w Instytucie Informatyki przy ulicy Sienkiewicza 51 w Siedlcach (od godz 8:00 do 20:00). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wystawy.

 

Opracowanie: Piotr Świtalski
Foto: Piotr Uziak
Instytut Informatyki AP