VIII wernisaż prac studentów


W dniu 6 maja 2009 roku o godzinie 11.00 odbył się wernisaż wystawy prac studentów V roku Pedagogiki ze specjalnością Plastyka. Na wernisażu przywitał wszystkich obecnych zastępca dyrektora Instytutu Informatyki mgr Stefan Skulimowski.

Na wernisażu obecni byli prof. dr hab. Romuald Kalinowski - dyrektor Instytutu Pedagogiki, który otworzył wystawę, prof. dr hab. Pius Czesław Ciapało oraz kierownik Zakładu Plastyki mgr Halina Cholewka.

Prezentowane zdjęcia studentów były ich pracą, która posłużyła do oceny i w rezultacie otrzymali oni tytuł Instruktora Fotografii Artystycznej nadany przez Miinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 
Foto: Piotr Uziak
Instytut Informatyki AP