IV wernisaż prac studentów

Dnia 18 maja 2005 roku o godz. 17.00 władze Instytutu Informatyki i studenci mieli przyjemność uczestniczyć w najnowszym wernisażu prac studentów pedagogiki ze specjaslnością plastyka, pedagogiki ze specjalnością kulturalno-oświatową oraz Koło Fotografików i Filmowców.

Po takich nazwiskach jak: Gierałtowski, Prażmowski, studenci prezentują swe ostatnie dokonania w macierzystej Akademickiej Galerii Fotografii.
Aktualna ekspozycja, to prace czarno-białe jak i barwne, zrealizowane w technice tradycyjnej jak i cyfrowej.
Wsród realizowanych tematów, po raz pierwszy jako novum, studenci V tego roku realizowali profesjonalną sesję z modelem lub modelką. Idea miała na uwadze przygotowanie ich do pracy jako freelance session photographer, czyli samodzielny realizator sesji na zamówienie kolorowych czasopism lub firm ze świata mody. Na wystawie prezentujemy także najciekawsze prace studentów IV roku.
Zamieszczamy poniżej okazjonalny folder zaprojektowany i wykonany przez studentów V roku.